The Hurtigruten ship MS Nordkapp entering "Trollfjorden"

Vi bryr oss om kusten – naturen

Den äkta kärleken för Norges kust förpliktar oss att ta hand om dess orörda vatten och stränder på ett så hållbart sätt som möjligt.

Som mångårig arrangör av den ursprungliga klassiska kustresan är vi tacksamma över hur den norska kusten har tagit hand om oss under alla dessa år. Den har skyddat oss med sina fjäll, och vattnet har livnärt oss. Vi har lagt till vid dess kajer, seglat i dess fjordar och vandrat på dess öar. Naturen här är vacker och generös men också ömtålig. Vi är skyldiga att skydda den så gott vi kan.

Här är några exempel på hur vi strävar efter att erbjuda dig inte bara ”världens vackraste resa” utan även en av de grönaste och mest hållbara resorna.

Bättre till sjöss

Vårt åtagande att ta hand om naturen är själva kärnan i vår verksamhet. Varje år har våra fartyg 80 000 fraktuppdrag en sträcka av 2 680 sjömil, vilket motsvarar närmare 500 mil. För den mängden och det avståndet skulle det behövas 10 000 långtradare. Färre långtradare på vägen innebär avsevärt färre liter bensin och färre utsläpp.

A Hurtigruten ship entering "Raftsundet"

Minskning av koldioxidutsläpp

Det är mer än bara ord när vi säger att vi erbjuder dig ”världens vackraste resa” utan även en av de grönaste och mest hållbara resorna. Förutom med regelbundet underhåll och ständiga kontroller av våra tekniker har vi vidtagit närapå 30 olika energibesparande åtgärder i hela vår flotta.

Ett exempel är våra toppmoderna hybridmotorer som använder avancerade batterier för att ge kraft åt fartyget med utsläppssnål elektrisk energi. Eller specialiserade aquadynamiska propellrar som snurrar i vattnet och minskar vattenmotståndet och minimerar bränsleförbrukningen. Vi har också ett avancerat nätverk av värmeeffektiva utbytessystem i hela fartyget.

Som bränsle använder våra fartyg SDM (Special Distillate Marine), vilket har hela 30 gånger lägre halt av svavelutsläpp samt mindre NOx och sot än tjockolja. De flesta av våra fartyg har också anpassats för att kunna ansluta till landström i vissa hamnar.

Med dessa innovationer tillsammans kan vi kan minska koldioxidutsläppen med 18 000 ton och NOx med 500 ton per år.

Two young girls, young explorers, cleaning the beach. Both are carrying loads of old ropes and trash found

Att få bort (plast)skräpet

Med nuvarande takt kommer det år 2050 att finnas mer plast än fisk i havet. Därför måste agera. År 2018 tog vi som första kryssningsföretag bort all onödig engångsplast.

Istället för sugrör, flaskor, muggar och påsar i plast använder vi miljövänliga alternativ av nedbrytbart papper. De kan hända att vi bjuder in dig att medverka. Du kan hjälpa lokala volontärer att städa den gemensamma stranden genom att plocka upp plast och annat marint avfall som har spolats iland.

Bra, grön mat

Majoriteten av de ingredienser vi använder i maten ombord kommer till våra fartyg i hälften av de hamnar som vi anlöper, vilket innebär så kort transportsträcka som möjligt. Det innebär inte bara en viktig inkomst för jordbruks- och fiskefamiljer, utan minskar även den energi som behövs för att transportera eller frysa ingredienser.

Vi insisterar på att våra fisk- och skaldjursleverantörer ska använda hållbara metoder och våra helt växtbaserade menyer är ett hälsosamt alternativ för både dig och planeten.

Att äta en lyxig dessert med bär som har levererats personligen från den lokala bärplockaren till våra kockar ombord gör att du känner ännu mer samhörighet med livet och landskapet här. När du njuter av de olika maträtterna kommer du att märka att de inte bara är bra för miljön utan också att de smakar bra.

Att se sambandet

För att kunna ta hand om naturen längs vår kust måste vi förstå den. Vi har en lång historia av att engagera oss i forskning både härhemma och utomlands.

Sedan 1935 har våra fartyg tagit prov på vattentemperaturen vid 22 ställen längs den norska kusten på uppdrag av Norges havsforskningsinstitut, vilket är en av världens tidsmässigt längsta mätningar. De värdefulla miljödata som vi tillhandahåller hjälper specialister att se vad som händer vid vår kust och i förlängningen vad som händer på hela vår planet.

MS Richard With, the ship named after the founder of Hurtigruten, is sailing in "Raftsundet" on a clear, blue sky, winterday