mspolarlys

Integritetspolicy

1. Introduktion

Din integritet är viktig för oss på Hurtigruten, och vi är måna om att skydda dina personuppgifter.

När du reser med Hurtigruten, behandlar vi personuppgifter om dig. För att kunna ge dig en positiv upplevelse, samlar vi in personuppgifter om dig vid olika tillfällen, till exempel när du reser med oss, använder våra tjänster, besöker våra webbplatser eller mobilapplikationer eller på annat sätt interagerar med oss. All information som Hurtigruten behandlar om dig, har du själv angett. Vi samlar inte in uppgifter från andra källor.

Vi vill att du ska förstå hur vi använder dina personuppgifter, hur vi ser till att de är säkra och vilka rättigheter du har. Denna integritetspolicy beskriver därför  

 • vilka uppgifter vi samlar in om dig,   

 • varför de samlas in,

 • hur vi använder, delar och säkrar dessa uppgifter, och

 • dina val gällande användning, åtkomst och korrigering av dina personuppgifter.

Vi uppmanar dig att läsa vår integritetspolicy.

2. Registeransvarig

Hurtigruten består av flera företag och vi kan dela dina personuppgifter med andra företag i Hurtigruten-koncernen. Vi samarbetar också med ett antal leverantörer inklusive statliga myndigheter, medicinsk personal, andra affärspartners och leverantörer, och kan dela personlig information om

 • i har ett legitimt skäl

 • det är tillåtet enligt lag, eller

 • du har samtyckt

Leverantörer behandlar dina personuppgifter i enlighet med ett dataskyddsavtal eller ett datautbytesavtal. Informationen kan endast användas i samband med de tjänster du har köpt.

För att kunna tillhandahålla tjänster till dig är följande företag inom Hurtigruten Group ansvariga för behandlingen och lagringen av personuppgifter:

Hurtigruten Global Sales AS, organisationsnummer 914 904 633, ansvarar för behandlingen av personuppgifter genom vårt centraliserade bokningssystem, för våra webbplatser, för ditt konto på våra webbplatser, för vår mobilapp och för vårt lojalitetsprogram, och är ansvarig för all marknadsföring och distribution av e-post till våra kunder och kontakter.

Hurtigruten Global Services AS, organisationsnummer 974 526 689, är ansvarig för behandlingen av personuppgifter kopplade till all ekonomisk information om dig, till exempel när du får en faktura eller gör en betalning hos oss.

Hurtigruten Norway AS, organisationsnummer 927081946, ansvarar för behandlingen av personuppgifter när du är ombord på våra fartyg längs den norska kusten. Hurtigruten Norge ansvarar även för behandlingen och lagringen av dina personuppgifter i samband med alla aktiviteter och utflykter ombord.

Hurtigruten Expeditions AS, organisationsnummer 927 082 047, ansvarar för behandlingen av personuppgifter när du reser på en expeditionsresa med oss. Hurtigruten Expeditions ansvarar även för behandlingen och lagringen av dina personuppgifter i samband med alla aktiviteter och utflykter ombord.

Hurtigruten Destinations AS, organisationsnummer 921 885 156 är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter vid resor till Svalbard och Barents. Inklusive vistelser på våra hotell, restauranger och i samband med alla våra aktiviteter och utflykter.

Kontaktinformation Vi har ett dataskyddsombud som hjälper Hurtigruten att säkerställa god integritet. Om du har frågor om uppgiftsbehandlingen, kan du kontakta oss via e-post: DPO[at]hurtigruten.com eller skicka en förfrågan till Hurtigruten AS, Att: DPO, Langkaia 1, 0150 Oslo

Obs! Om du har frågor angående din beställning eller vill avregistrera dig från ett nyhetsbrev eller post, ber vi dig kontakta booking[at]hurtigruten.com

3. Vilka uppgifter samlar vi in om dig och hur länge lagrar vi dem?

Hurtigruten lagrar de personuppgifter vi samlar in i en form som möjliggör identifiering av dig så länge det är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna samlas in och behandlas i varje enskilt fall, och i vart fall inte längre än vad som specificeras i gällande lagstiftning.

Hur länge vi lagrar uppgifter om dig kan bland annat bero på

 • när du beställde biljett

 • när du reste

 • lagstadgade lagringskrav i olika länder

 • om du har gett oss ditt samtycke, eller

 • om du är lojalitetskund.

Vi har riktlinjer för lagring av personuppgifter. De avgör hur länge vi lagrar personuppgifter, och vilka personuppgifter vi behandlar.

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy. Det innebär i huvudsak följande:

 

Identitets- och kontaktinformation, inklusive namn, adress, telefonnummer, e-postadress, kön, födelsedatum och nationalitet. Du ger oss dessa uppgifter om du bokar en resa, registrerar dig för att motta våra nyhetsbrev, går med i lojalitetsprogrammet eller använder våra digitala plattformar eller interagerar med våra konton på sociala medier (inklusive genom att delta i tävlingar) eller om du är i kontakt med vårt kundcenter. Du har själv lämnat all information vi har om dig. Vi samlar inte in uppgifter från andra källor. Mer om detta i punkt 4(a).Vi lagrar denna information från och med beställningstillfället och i upp till 5 år efter att din resa är genomförd, eller tills samtycket dras tillbaka.Vi kan lagra dina personuppgifter längre om du vill att vi lagrar dem till din nästa resa, och du har gett ditt samtycke till detta.Vid registrering via Hurtigrutens portal, kommer informationen du har lämnat i portalen att lagras så länge du är registrerad som användare av denna portal.

Passinformation,

inklusive ansiktsfotografi när du går ombord på ett av våra fartyg

.   

När du beställer en resa hos oss, lämnar du, i förekommande fall, information om giltiga resehandlingar och visum. Vi behandlar denna information för att uppfylla lagkrav i anlöpningshamnarna. Vi kommer också att kunna ta ett ansiktsfoto av dig när du går ombord på våra fartyg av säkerhetsskäl, som beskrivs i punkt 4(e) nedan. Vi behandlar denna information för att uppfylla lagkrav i anlöpningshamnarna.

Du har själv lämnat all information vi har om dig. Vi samlar inte in uppgifter från andra källor. Mer om detta i punkt 4.

Vi lagrar denna information från och med beställningstillfället fram till 90 dagar efter att din resa är genomförd, eller tills samtycket dras tillbaka. I vissa fall kan vi vara tvungna att behålla uppgifter längre i enlighet med gällande lagstiftning.

Information om anhöriga

Av säkerhetsskäl ber vi dig att lämna kontaktuppgifter till anhöriga på några av våra resor. Vi har endast information om dig som du själv har lämnat och samlar inte in uppgifter från andra källor.

Vi lagrar denna information från och med beställningstillfället fram till 90 dagar efter att din resa är genomförd, eller tills samtycket dras tillbaka.

Transaktionsuppgifter

Transaktionsinformation, inklusive kredit-/betalkortsnummer, betalningsmetod och köphistorik

För att behandla betalningar och fakturering när du gör ett köp, antingen i samband med en resa eller produkter och tjänster, kommer vi att behandla din betalningsinformation för att behandla transaktionen.

Vi lagrar betalningsmetod, kredit-/betalkortsnummer i upp till 5 år. Alla andra transaktionsuppgifter och ekonomiska uppgifter lagras i upp till 10 år eller i enlighet med lokala bokföringsregler.

Beställningsinformation och aktivitetsinformation,

 

inklusive information relaterad till beställda resor och utflykter, flygbokningar, hotellbokningar, resplaner, resesällskap, aktiviteter du har deltagit under din resa med oss osv.

Alla uppgifter relaterade till beställning och aktivitetsinformation samlas in när du genomför en beställning eller ett köp hos oss. Vi har endast information om dig som du själv anger och samlar inte in uppgifter från andra källor. Mer om detta i punkt 4.

Vi lagrar information om destination och resedatum i upp till 5 år. I vissa fall kan vi vara tvungna att behålla uppgifter längre i enlighet med gällande lagstiftning.

Kommunikation mellan dig och oss

 

inklusive inspelningar av samtal till våra servicecenter, e-postkommunikation, chattar, kommentarer och bedömningar som erhållits genom undersökningar eller som du har lagt upp på våra kanaler eller sociala medier.

Vi har översikt över kommunikationen mellan dig och oss för att kunna svara på dina förfrågningar, upprätthålla bra service och för att uppfylla vårt avtal med dig.  Vi har endast information om dig som du själv har lämnat och samlar inte in uppgifter från andra källor. Mer om detta i punkt 4.

Vi behåller din kommunikation med oss i upp till 5 år, eller så länge som lokal lagstiftning kräver det, så att vi kan behandla eventuella krav eller förfrågningar från dig.

Digital information,

 

inklusive IP-adress

,

 

webbläsardata, trafikdata, beställningshistorik, beteende på sociala medier och användarmönster. Om du prenumererar på våra nyhetsbrev, kan vi samla in uppgifter om vilka nyhetsbrev du öppnar, din plats när du öppnar dem och om du använder eventuella onlinelänkar i nyhetsbreven.

Vi samlar in uppgifter om dig när du använder våra webbplatser, mobilapplikationer och andra digitala plattformar för att ge dig bästa möjliga upplevelse och förstå vad du kan vara intresserad av. Det är din enhet som ger oss denna information oavsett om du är inloggad på kontot eller har accepterat cookies. När du besöker våra digitala plattformar och använder våra tjänster, betyder det att vi måste identifiera dig (t.ex. när du beställer en kryssning, loggar in på ditt konto, när du vill att vi ska identifiera dig som medlem i vårt lojalitetsprogram och när vi behöver komma ihåg dina preferenser).

Vi lagrar denna information i 6 månader eller tills samtycket dras tillbaka.

Hälsoinformation,

 

inklusive information om allergier, funktionsnedsättningar och sjukdomar.

Du uppger dessa uppgifter om du berättar för oss om medicinska tillstånd när du beställer hos oss, checkar in på en kryssning, besöker våra medicinska faciliteter under en kryssning och/eller registrerar dig för en utflykt, tur eller underhållning ombord på kryssningen. Vi får denna information via ett självdeklarationsformulär som du fyller i. För vissa resor har vi enkla formulär där vi samlar in uppgifter för att förebygga smittsamma sjukdomar ombord (till exempel COVID-19 eller kräksjuka). För vissa expeditionskryssningar har vi av säkerhetsskäl något mer omfattande formulär.  Under perioder kan vissa undersökningar vara nödvändiga, såsom screening för sjukdomssymtom, febermätning, testning för COVID-19 och smittspårning.  Vi har endast information om dig som du själv anger och samlar inte in uppgifter från andra källor. Mer om detta i punkt 4.

Vi lagrar denna information från och med beställningstillfället fram till 24 månader efter att din resa är genomförd. I vissa fall kan vi vara tvungna att behålla uppgifter längre i enlighet med gällande lagstiftning.

Inspelning från videoövervakning

Av säkerhetsskäl använder vi CCTV-kameror ombord på våra fartyg, inklusive vid alla åtkomstpunkter och i alla allmänna utrymmen. Mer om detta i punkt 4(e)

Vi lagrar inspelningar från videoövervakning i upp till 30 dagar. Om vi anser att det är nödvändigt att överlämna inspelningar från videoövervakning till polisen – t.ex. när något brottsligt har inträffat – kan vi lagra inspelningarna i upp till 90 dagar.

4. Varför, när och hur samlar vi in uppgifter om dig?

Vårt huvudsakliga ändamål är att ge dig en fantastisk upplevelse under din resa. Nedan hittar du de huvudsakliga ändamålen med behandlingen, samt varför, när och hur dina uppgifter behandlas.

Ge dig information när du beställer våra kryssningar och expeditioner (via hemsida, telefon eller e-post)  Vi behöver ta del av ditt namn, kontaktuppgifter och innehållet i din förfrågan för att kunna behandla ärendet och förse dig med relevant information om dina resor och eventuella utflykter. Det är viktigt för oss att se till att dina resor sker så bekvämt och smidigt som möjligt, så vi skickar dig den information som vi anser är nödvändig för att organisera din resa och uppfylla vårt avtal med dig. Detta inkluderar information om avgångstider, avbokningar och incheckningstider på hotell osv.

Vi kan vidarebefordra denna information om dig till våra samarbetspartners, eftersom de behöver denna information för att kommunicera med dig, samt för att erbjuda dig stöd och hjälp. Mer om detta i punkt 5.

Dessutom, och endast om du ger ditt uttryckliga och specifika samtycke, kommer vi att använda din kontaktinformation för att skicka dig nyhetsbrev och marknadsföringskommunikation via e-post eller SMS om våra produkter och tjänster som kan intressera dig. Denna behandling baseras på ditt samtycke, och du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Fullföra och hantera beställningar  För att resa ombord på våra fartyg måste du uppge namn, kontaktuppgifter, födelsedatum och nationalitet när du beställer. Vi registrerar även viss information om dina val av kryssning, t.ex. kabinkategori och typ av kryssningsupplevelse. Vi behandlar dessa uppgifter på grundval av avtalet med dig. Du måste också, i förekommande fall, lämna information om giltiga resehandlingar och visum. Vi behandlar denna information för att uppfylla lagkrav i anlöpningshamnarna. Under bokningsprocessen kan du i vissa fall kommunicera uppgifter som anger information om din hälsa eller till och med dina religiösa preferenser (allergier eller matpreferenser som indikerar att du tillhör en viss religion – såsom kosher- eller halalmat – eller medicinska tillstånd som kräver särskild uppmärksamhet – såsom funktionshinder eller celiaki).

Vi samlar in dessa uppgifter när du informerar oss om detta. För kryssningar samlar vi in detta i ett självdeklarationsformulär och behandlar dem endast på grundval av ditt informerade och specifika samtycke. Det är inte obligatoriskt att tillhandahålla dessa uppgifter, men observera vänligen att om du inte lämnar dem, så kanske vi inte kan tillgodose dina behov ombord och i vissa fall av säkerhetsskäl kanske du inte kan beställa den önskade resan.

För att vi ska kunna genomföra din resa på ett bra sätt, kan vi behöva förmedla din information till filialer, agenter och samarbetspartners.

Skicka dig information om produkter och tjänster som liknar eller är relaterade till produkter och tjänster som du redan har beställt  När du ger oss dina kontaktuppgifter i samband med att du beställer en resa med oss, kommer vi att skicka dig information om produkter eller tjänster som liknar eller är relaterade till dem du har beställt, såvida du inte utnyttjar din rätt att reservera dig från att motta marknadsföringskommunikation från oss när du beställer. Vi kommer till exempel att skicka dig information om aktivitetserbjudanden eller restaurangalternativ som är tillgängliga på kryssningen du beställde.

Denna uppgiftsbehandling utförs på grundval av våra legitima intressen av att informera dig om liknande eller relaterade produkter och tjänster som vi erbjuder, och som kan förbättra din kryssningsupplevelse.  

Skicka dig personliga och anpassade nyhetsbrev och kommunikation baserat på dina preferenser  Du har möjlighet att ge ditt informerade och specifika samtycke till att motta personlig information från oss när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, när du registrerar dig för lojalitetsprogrammet, när du begär en broschyr, i ett samtal från oss och när du registrerar dig för ett fartygsbesök eller delta i en tävling som vi anordnar på vår hemsida. I alla ovanstående fall är det inte obligatoriskt att ge ditt samtycke till att motta personliga meddelanden och erbjudanden från oss, men utan ditt samtycke kommer vi inte att kunna skicka dig personliga erbjudanden.

Behandlingen av dina uppgifter för de ändamål som anges ovan baseras på ditt specifika samtycke. Du kan näst som helst återkalla detta samtycke genom att klicka på länken “avregistrering” längst ned i ett e-postmeddelande med marknadsföring från oss eller genom att använda kontaktadressen i avsnitt 2 i detta dokument. Innan du går ombord på kryssningsfartyget, registrerar vi även ditt intresse för att motta speciella, personliga erbjudanden i din hytt.

Om du till exempel reser med barn, kommer vi att skicka dig specifik information om de evenemang vi arrangerar för barn ombord. Du kan välja att inte ge detta samtycke, men i så fall kommer du inte motta några personliga meddelanden i kabinen under din vistelse.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter på grundval av våra legitima intressen av att informera dig om de erbjudandena ombord som är aktiva under kryssningen, och som kan förbättra din kryssningsupplevelse.

Säkerhet ombord  Vi har hela tiden översikt över personerna som är ombord för att kunna hantera krissituationer och för att säkerställa allas säkerhet under hela kryssningen. Vi registrerar därför namn, hyttnummer, bild (tas när du går ombord), födelsedatum, resesällskap, på- och avstigningshamn, samt information om särskilda behov som kan kräva specifik hjälp vid nödsituationer.

Av säkerhetsskäl använder vi CCTV-kameror ombord på våra fartyg, inklusive vid alla åtkomstpunkter och i alla allmänna utrymmen. Dessa CCTV-kameror spelar kontinuerligt in 24 timmar om dygnet. Vi kan utföra screening av dina personuppgifter mot offentligt tillgängliga databaser för att säkerställa säkerheten ombord på våra fartyg.

På vissa seglingar ber vi dig att lämna hälsoinformation. Detta av säkerhetsskäl, till exempel för att förhindra oförsvarliga resor eller för att förhindra smittsamma sjukdomar ombord.

Vi behandlar dessa uppgifter för att säkerställa allmänhetens säkerhet och för att hantera potentiella krissituationer. 

Ytterligare uppgiftsbehandlingsaktiviteter ombord  Vissa ytterligare uppgifter om dig kan samlas in under kryssningen för att du ska kunna delta i specifika aktiviteter (t.ex. gym eller föreläsningar). De uppgifter som behandlas varierar beroende på den specifika aktiviteten ombord, men vi ser till att endast samla in strikt nödvändiga uppgifter för att uppnå de specifika ändamålen. Du kommer att bli ombedd att fylla i formuläret om du vill motta det specifika erbjudandet eller evenemanget du har begärt, och vi kommer att behandla dessa uppgifter på grundval av avtalet med dig.

Lojalitetsprogram  Vi kan behandla din lojalitetskontoinformation genom ett unikt ambassadörs-ID som innehåller information om poängsaldo, kontoaktivitet, kryssningsmilstolpar, såsom jubileumsdatum och lojalitetsnivå. Vi skapar dessa uppgifter åt dig när du går med i vårt lojalitetsprogram och uppdaterar dem när du registrerar bokningar och annan aktivitet på ditt lojalitetskonto.

Hurtigruten-app Om du väljer att ladda ner mobilapplikationen, samlar vi in ditt namn, efternamn, födelsedatum, telefonnummer och e-post via appen för att skräddarsy de val du gör i vår app.

5. Internationell överföring av information

Våra företag: Hurtigruten erbjuder tjänster över hela världen och har avdelningar och partners i alla europeiska länder, Stillahavsregionen, Afrika och Syd-, Central- och Nordamerika. Beroende på vilket land beställningen görs från, och för att ge dig specifika tjänster, delar vi information om dig med företagen i vår koncern. Alla företag behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR.

Delning utanför EES: Vi har partners, filialer, agenter och samarbetspartners som befinner sig utanför EES-området och kan överföra information till dessa. Vi kommer att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade på lämpligt sätt av den mottagande parten i dessa länder. Med lämpligt sätt menar vi t.ex. att säkerställa att den mottagande parten är avtalsenligt skyldig att säkerställa att de erbjuder samma nivå av integritets- och informationssäkerhet som oss. Du kan när som helst begära mer information eller att få en kopia av de säkerhetsåtgärder vi vidtar för att säkerställa att dina personuppgifter överförs på ett juridiskt försvarbart sätt.

Uppgiftsdelning med hamnagenter och myndigheter: Som researrangör måste vi dela information om våra passagerare med lokala hamnbyråer och myndigheter i invandringssyfte. Uppgifter kan också behöva delas i samband med speciella händelser, som smittspårning. Dessa uppgifter delas och överförs baserat på den juridiska skyldighet som Hurtigruten har gentemot de relevanta myndigheterna, och endast nödvändiga uppgifter kommuniceras.

6. Dina integritetsrättigheter

Du kan kontakta oss när som helst om du vill få tillgång till eller korrigera dina personuppgifter. Du kan också begära en kopia av den information vi har samlat in om dig.

Åtkomst och dataportabilitet: Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha åtkomst till dina personuppgifter. Du har rätt att motta personuppgifter som du har lämnat till oss i ett maskinläsbart format.

Korrigering eller radering: Du har i princip rätt att be oss att korrigera felaktiga uppgifter om dig och be oss radera personuppgifter om dig. Däremot är vi skyldiga att lagra den information som krävs för att uppfylla vårt avtal med dig, samt information som är nödvändig för att följa gällande lagstiftning och förordningar eller krav från myndigheter.

Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten: Om du anser att sättet som vi behandlar dina personuppgifter på är felaktigt, kan du skicka in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Vi skulle uppskatta om du kontaktar oss först, så att vi kan reda ut eventuella missförstånd.

 

7. Informationskapslar (Cookies)

En informationskapsel är en liten textfil som innehåller information som lagras på din dator eller enhet. När du besöker våra webbplatser, använder vi informationskapslar (cookies) för att ge dig en bättre onlineupplevelse, följa upp prestandan på våra webbplatser och göra vår webbplats mer relevant för dig. Uppgifterna kommer inte att användas för att identifiera enskilda besökare, med undantag för Hurtigrutens inloggade kunder. Du kan ställa in eller ändra webbläsarinställningar för att acceptera eller avvisa informationskapslar. Om du väljer att avvisa informationskapslar, kan du fortfarande använda våra webbplatser och vissa tjänster, men tillgången till vissa funktioner och områden på vår webbplats eller i våra tjänster kan vara kraftigt begränsad.  

För mer information om informationskapslar. 

8. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi arbetar kontinuerligt med utveckling och förbättring av våra tjänster gentemot våra kunder. Detta kan förändra metoderna för eller omfattningen av vår behandling av personuppgifter. Då och då kommer vi därför att justera och uppdatera denna integritetsinformation. Du kommer att meddelas om dessa ändringar när och där det är lämpligt; de kan eventuellt publiceras på vår startsida. Alla ändringar träder i kraft först efter att de har kommunicerats/publicerats