Jet airplane Norway HGR 148817 Shutterstock

Pass, visum och inresa Norge

Viktig information om regler vid resor till Norge, och vad du kan göra om ditt flyg blir försenat.

Inträdeskrav

Vi tar inget ansvar om du inte kan resa eller ådrar dig extrakostnader på grund av att du inte har följt eventuella pass-, visum-, immigrations- eller hälsokrav. Du samtycker till att ersätta oss för eventuella böter eller andra kostnader som vi ådrar oss till följd av att du inte har följt eventuella pass-, visum-, immigrations- eller hälsokrav.

Pass och visum

Alla gäster måste uppvisa giltiga resehandlingar när de checkar in på en resa. Detta kan antingen vara:

 • Ett giltigt pass med sex månaders återstående giltighetstid efter resan

 • Ett nationellt id-kort med resebehörighet (för nordiska medborgare och personer bosatta i Schengenländer)

Alla gäster bör kontrollera rådande pass- och visumkrav via ambassaden eller konsulatet för destinationen eller landet/länderna du reser till.

Vi tar inget ansvar om du inte kan resa eller ådrar dig extrakostnader på grund av att du inte har följt eventuella pass-, visum-, immigrations- eller hälsokrav. Du samtycker till att ersätta oss för eventuella böter eller andra kostnader som vi ådrar oss till följd av att du inte har följt eventuella pass-, visum-, immigrations- eller hälsokrav.

Vaccination

Det finns inga obligatoriska vaccinations- eller hälsokrav för att resa till Norge, men det är passagerarens ansvar att se till att de uppfyller alla hälsokrav vid resetillfället. Den mest aktuella informationen hittar du på norska folkhälsomyndighetens webbplats.

Vi föreslår att du rådfrågar din läkare eller relevanta hälsovårdsmyndigheter om eventuella försiktighetsåtgärder du bör vidta när det gäller djup ventrombos (DVT).

Förbjudna föremål

Hurtigruten följer ISPS (International Ship and Port Security System, den internationella förordningen för sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar) där allt bagage körs genom en röntgen-/metalldetektor vid ankomsten till hamnanläggningen eller fartyget. Förordningen omfattar även handbagagekontroller i alla anlöpningshamnar under resan.

Lista är inte komplett. Säkerhetsansvarig besättningsmedlem och kaptenen har rätt att avgöra om ett föremål som deklareras eller upptäcks ombord är lagligt eller ej.

Förbjudna föremål omfattar:

 • Droger, narkotika och olagliga substanser

 • Alla skjutvapen, inklusive kopior, icke-skjutande vapen, startpistoler och deras komponenter (inklusive, men inte begränsat till, följande artiklar: pistoler, fungerande eller kopior; all slags ammunition; luftpistoler eller tryckluftspistoler, inklusive paintballvapen; signalpistoler; pistoltändare; pistol-/vapendelar; pelletspistoler; spjutpistoler; startpistoler; realistiska kopior av skjutvapen)

 • Alla sprängämnen, inklusive kopior (inklusive, men inte begränsat till, följande artiklar: sprängkapslar, dynamit, fyrverkerier, pyroteknik, handgranater, sprängdeg, bombkomponenter, krut)

 • Spetsiga vapen och vassa föremål (inklusive, men inte begränsat till, följande artiklar: kaststjärnor; stiletter eller dolkar; knivar eller saxar med blad som är längre än 7 cm (inklusive fällknivar); öppna rakhyvlar; spjut eller spjutpistol; bågskytteutrustning, armborst och pilar till dessa; sablar och svärd; religiösa eller traditionella knivar; yxor)

 • Trubbiga vapen (inklusive, men inte begränsat till, följande artiklar: knogjärn, klubbor, batonger, slagor, nunchaku eller andra föremål som är anpassade eller avsedda att användas som vapen)

 • Fasthållningsutrustning (inklusive, men inte begränsat till, följande artiklar: handbojor; fasthållningsremmar för ben eller huvud)

 • Högspänningsenheter och föremål som innehåller inkapaciterande ämnen (inklusive, men inte begränsat till, följande artiklar: elchock- och gaspistoler; tårgas och pepparspray; fosfor, syra och andra farliga kemikalier som kan användas för att skada, inkapacitera eller förgifta)

 • Brandfarliga ämnen om de inte är i begränsad mängd (inklusive, men inte begränsat till, följande artiklar: bensin, sprit, tändvätska, färg, thinner, stora batterier, etc.)

 • Ljus eller rökelse

 • Tankar, flaskor eller cylindrar med komprimerad gas (inklusive, men inte begränsat till, följande artiklar: dyktankar, propantankar, stora aerosolburkar)

 • Artiklar med värmeelement (inklusive, men inte begränsat till, följande artiklar: elvärmare, värmefiltar, infravärmare, strykjärn, varmvattenberedare, kaffemaskiner, etc.)

 • Fjärrstyrda eller enskilda flygenheter (inklusive, men inte begränsat till, följande artiklar: drönare, leksaker, alla slags drakar)

 • Självbalanserade hoverboards, scooters, Segways

 • Utrustning med EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacons), amatörradio, satellittelefoner, transformatorer, laser och laserpekare, enheter för signalstörning

Flygresor till Norge

Att flyga till Norge är ett av de enklaste och smidigaste sätten att ta dig till hamnen för ombordstigning. Vi rekommenderar att du checkar in i förväg för en så smidig och enkel resa som möjligt. Besök flygbolagets officiella webbplats omkring 24–48 timmar före avresa.

Då alla uppgifter finns sparade digitalt utfärdar vi inga fysiska biljetter. Vänligen visa ett giltigt pass/nationellt id-kort vid incheckningen på flygplatsen/fartyget.

Försenade och inställda resor

Ibland blir flyg försenade eller inställda, men vi finns alltid till hands om flygstörningar skulle uppstå.

Observera: Om du har bokat dina flyg via en tredje part och stöter på problem ber vi dig kontakta dem för assistans.

Försenade och inställda resor: Vanliga frågor och svar

Åk till flygplatsen som planerat. Om du har flera flyg för att nå din slutdestination och det första flyget är försenat ska du gå ombord på flyget. Det är möjligt att ditt flyg fortfarande hinner fram i tid eller att det andra flygplanet väntar in de försenade passagerarna.  

Om du missar ett anslutningsflyg, gå till flygbolagets kundtjänst på flygplatsen och be om ett nytt flyg till din destination. Många gånger har flygbolaget redan bokat om dig på ett nytt flyg. Kontakta oss medan du gör det.

Be kundtjänst på flygplatsen om ett tidigare flyg om den nya avgångstiden gör att du missar fartygets avgång. Du bör anlända på flygplatsen närmast din avgångshamn senast 90 minuter före fartygets avgång. Om det inte är möjligt ber vi dig att kontakta oss för ytterligare information.

Kontrollera din bokning på flygbolagets webbplats med hjälp av referensnumret från flygbolaget. Om din flygresa har bokats via Hurtigruten finns referensnumret (t.ex. A1B2C3) i dina resehandlingar.

Det kan hända att du redan har bokats om på en ny flygresa. Om du har bokats om automatiskt ska du kontrollera att den nya flygresan anländer i tid för ombordstigning på fartyget. Du bör anlända på flygplatsen närmast fartygets avgångshamn senast 90 minuter före fartygets avgång.

Kontakta oss om du inte har bokats om automatiskt eller om din nya flygresa gör att du blir försenad.

Kontakta flygbolagets kundtjänst på flygplatsen. Flygbolaget bör erbjuda dig nya flygresor och, vid behov, ett hotellrum. Om du får nya flygtider ska du kontrollera om du kommer att anlända på flygplatsen närmast hamnen för avgång senast 90 minuter före fartygets avgång.

Vänligen kontakta oss om kundtjänst på flygplatsen inte kan hjälpa dig eller om ditt nya flyg gör att du blir försenad till fartyget.

Se tidtabellen för transfer och ta nästa buss. Ta en taxi om det inte går någon mer transfer eller om den sista transfern gör att du inte hinner till avgångshamnen i tid. Kontakta oss om du inte hinner till hamnen i tid även om du väljer att resa med taxi.

Först måste du anmäla att ditt bagage är borttappat på flygplatsen eller via flygbolagets webbplats. Det kan ta tid att hitta borttappat bagage. Ange därför alla platser där du kommer att bo under resan, inklusive fartyget, eventuella hotell samt relevanta datum, när du gör din anmälan. Flygbolaget ger dig ett kvitto (Property Irregularity Report, PIR) för det borttappade bagaget.

Ta med ditt PIR-kvitto till fartygets reception om bagaget inte har levererats innan du går ombord. Vår personal hjälper dig med att få väskorna levererade till fartyget. Vi berättar hur och var du kan köpa allt du kan tänkas behöva i väntan på att bagaget anländer. Självklart gör vi vårt yttersta för att hjälpa dig att få tag på eventuella läkemedel, men vi kan inte lova något. Därför rekommenderar vi alltid att du förvarar viktiga saker som du behöver snabb tillgång till i ditt handbagage.

Glöm inte att spara alla kvitton för att kunna kräva ersättning från flygbolaget.

Om ditt bagage tappats bort under hemresan måste du anmäla det på flygplatsen eller via flygbolagets webbplats. Flygbolaget levererar bagaget till din hemadress så snart som möjligt.

Om du planerar att hoppa över något flyg i din flygrutt måste du först meddela oss om denna ändring. Detta beror på krav som gäller ordningsföljden på ett flygbolags flygningar. Dina biljetter måste därför uppdateras för att undvika att alla flygningar automatiskt avbokas av flygbolaget.

Om du har bokat dina biljetter med oss och du har informerats antingen i förväg eller på flygplatsen om att dina biljetter är satta på standby, beror detta oftast på flygbolagets överbokningar. Observera att vi inte bokar några standbybiljetter och att du har rätt att begära en sittplats på flyget. Flygbolagen är informerade om att du har bokat en kryssning och behöver komma fram i tid till din destination.