Senja Norway HGR 160812 Getty Images

Vi är på rätt spår!

Höjdpunkterna från vår ESG-rapport för 2023

Norska kusten har varit vår hemmaplan i 130 år, så vi ser verkligen hur viktigt och brådskande det är att skydda den. Vi är glada över att redovisa vad vi åstadkommit i vår ESG-rapport för 2023. Nej, vi är inte perfekta, men vi fortsätter att göra framsteg för varje år som går och är stolta över att vara på rätt spår.

Vad vi åstadkommit under 2023 i korta drag

En tioprocentig minskning av koldioxidutsläppen per gäst

Jämfört med referensåret 2018. ”Gäst” mäts i tillgängliga passagerarkryssningsnätter.

Minskning av kväveoxidutsläppen med 70 %

Jämfört med referensåret 2018. Minskningen möjliggjordes genom installationen av system för selektiv katalytisk reduktion (SCR).

Ytterligare ett hybriddrivet fartyg

Under 2023 uppgraderades MS Kong Harald med ett hybriddriftssystem.

Rekordlågt matsvinn per gäst

Under 2023 lyckades vi minska matsvinnet med ytterligare 11 % jämfört med 2022 till rekordlåga 65 gram per gäst.

Stark kvinnlig representation

Vi är stolta över att könsfördelningen i vår verkställande ledning är 50/50 och att 42 % av de ledande befattningshavarna på land är kvinnor.

105 775 lokala passagerare

Vi är en viktig länk längs kusten. Under 2023 reste över 100 000 lokala passagerare med oss, och vi transporterade över 46 000 ton last.

Hedda Felin, Hurtigruten Norway CEO is standing in front of a Hurtigruten ship on the Norwegian Coast
Vi har värnat om vår kust i 130 år och vill göra allt vi kan för att skydda den i 130 år till och ännu längre. Vi skapar hållbara reseupplevelser och strävar efter ett så litet ekologiskt fotavtryck som möjligt, samt att kunna påverka miljöarbetet på sikt.

Hedda Felin

VD

Utsläpp

Att minska utsläppen av växthusgaser är avgörande för att hålla den globala uppvärmningen i schack. Vi vet att resebranschen måste minska sin klimatpåverkan. Därför är vår målsättning att göra verklig skillnad genom att fokusera på konkreta och mätbara lösningar.

Under 2023 har vi:  

 • minskat våra scope 1-utsläpp av koldioxid per gäst med 9 % jämfört med 2022 

 • förstärkt vår hybriddrivna fartygsflotta med ytterligare ett fartyg  

 • lanserat en konceptdesign för världens mest energisnåla utsläppsfria kryssningsfartyg: Sea Zero

seazero-hero
main_unnecessary_disposable_plastic_is_replaced_hgr_124967_photo_ole_martin_wold_iconic_2560x1655

Natur

Vår djupa kärlek till den norska kusten motiverar oss att ta hand om dess vatten och stränder och de många olika växt- och djurarter som lever här. Naturen här är vacker och generös men också ömtålig. Vi är skyldiga att skydda den så gott vi kan.

Under 2023 har vi:

 • minskat matsvinnet till rekordlåga 65 gram per gäst 

 • minskat vattenförbrukningen per gäst med 8 % jämfört med 2022 

 • minskat avfallet per gäst med 4 % jämfört med 2022

Människorna

Våra medarbetare är själva kärnan i vilka vi är. Det är våra medarbetare som driver verksamheten framåt, de är vårt ansikte utåt på fartygen och de representerar vårt varumärke.

Under 2023 hade vi:

 • 142 sjöfartspraktikanter, vilket gör oss till ett av de företag som tar emot flest praktikanter i Norge 

 • 40 olika nationaliteter i personalstyrkan 

 • 42 % kvinnor inom den högsta ledningen på land

female captain Norway The North Cape Line HGR 166425 Espen Mills
Norway Kjollefjord Sami Couple Summer HGR 163775 Visit Norway

Samhället

Vi har varit en livlina längs den norska kusten sedan 1893. Vår rutt håller ihop landet, transporterar resenärer och levererar varor. Resor och turism främjar ekonomin och ger mervärde i de lokalsamhällen vi har förmånen att få besöka och samarbeta med.

Under 2023:

 • reste över 105 775 lokala passagerare med oss 

 • fraktade vi över 46 000 ton varor mellan hamnar 

 • var 80 % av maten och dryckerna ombord närproducerade

2023: Ett rekordår för gästdonationer

Vi vill tacka våra gäster för att de bidragit till att göra 2023 till ett rekordår vad gäller donationer till Hurtigruten Foundation. Totalt skänkte de 830 682 euro, vilket är 127 % mer jämfört med 2022. Tack vare deras entusiastiska stöd kunde vi finansiera 71 projekt i 16 länder, vilket avsevärt stärkte de organisationer som verkar för positiva förändringar i de regioner vi besöker. 

Vi är glada över att ha bidragit till:

 • att återställa kelpskogarna vid den norska kusten

 • att avlägsna 1,16 ton plast och marint avfall från Svalbards stränder

 • att bygga Nordkapptrappa i Honningsvåg

 • forskning om upptaget och fördelningen av kvicksilver hos Svalbardrenar

 • certifiering av frivilliga sök- och räddningshundekipage på Svalbard

 • sommaraktiviteter för 330 barn på Grönland

Hurtigruten Foundation logo
MS Nordlys Norway Winter HGR 164006 1920 Photo Ole Salomonsen

Vill du veta mer?

Här är bara några av höjdpunkterna från vår ESG-rapport för 2023. Om du vill veta mer om våra mål, resultat och ambitioner kan du klicka på länken nedan, så kommer du till den fullständiga rapporten.