2700_l0_14_view02

Sea Zero

För en utsläppsfri framtid

Inspirerade av möjligheter

I samma pionjäranda som låg bakom vår första resa 1893 ger vi oss ut på en resa för att bygga vårt första helt utsläppsfria fartyg till 2030.

För att uppnå Sea Zero samarbetar vi med forskningsinstitutet SINTEF för att utforska spännande, banbrytande lösningar för energieffektivitet och batteridrift.

seazero-hjorundfjord

Världens mest energisnåla kryssningsfartyg

Vi kan med glädje presentera en tidig skiss av vårt allra första utsläppsfria fartyg. Egenskaper:

 • Stor 60 MWh batteribank

 • Indragbara vind- och solsegel

 • AI-assisterad manövrering

 • Intelligenta hytter med realtidsövervakning av elförbrukningen

Vår vision för Sea Zero

Hedda Felin, VD för Hurtigruten Norge, berättar vad vårt Sea Zero-mål innebär: 

”Hurtigruten har färdats längs norska kusten i 130 år. För att vi ska fortsätta i 130 år till måste vi förändra sättet vi göra det på.Vi uppgraderar nu hela vår flotta och minskar koldioxidutsläppen med 25 %. Trots det måste vi göra ännu mer för vår ovärderliga natur och för framtida generationer.

Det kommer att kräva mycket hårt arbete, stora investeringar och gott samarbete med riktigt smarta partners. Men jag vet att vi kommer att lyckas.”

Hedda Felin, Hurtigruten Norway CEO is standing in front of a Hurtigruten ship on the Norwegian Coast
Hurtigruten Norway ship sailing in Raftsundet, Northern Norway. The water is turquoise and the peaks are covered in snow

Vi börjar hemma

Vi är stolta över att lansera Sea Zero på och för den norska kusten. Det här är vårt hem.

Det är den perfekta platsen för att utveckla nya utsläppsfria fartyg tack vare Norges starka politiska vilja att stödja hållbar sjöfart, tillsammans med framtida infrastruktur för grön energi.

Efter att ha färdats längs dessa kuster och fjordar sedan 1893 har vi dessutom en lång historia av att arbeta nära ledande forskningsinstitut och innovativa företag som designar fartyg, vilket ger oss övertygelsen om att sätta Sea Zero som vårt mål.

Avancerad hybridteknik

Även om vårt mål är nollutsläpp gör vi vad vi kan med de fartyg och den teknik vi har idag.

Det är därför vi har investerat 100 miljoner euro i gröna uppgraderingar för vår nuvarande flotta med sju fartyg. Bland annat har tre fartyg konverterats till att använda hybriddrift. År 2024 kommer dessa förändringar att ha minskat utsläppen av koldioxid med 25 % och utsläppen av NOx med 80 %.

Medan hybriddrift gör att fartyg kan byta till elektriska batterier och vara utsläppsfria i några timmar, kommer Sea Zero att gå ännu längre och göra så att våra fartyg blir helt utsläppsfria, inte bara under ett par timmar, utan hela tiden.

Vår grönare flotta

MS Richard With in Raftsundet
Tre forskare sitter tillsammans vid ett bord

Forskningsbaserade lösningar

För att möta utmaningarna med Sea Zero ser vi fram emot att arbeta med SINTEF, en av Europas största oberoende forskningsorganisationer.

”Forskningen och utvecklingen bakom konceptet Sea Zero kommer att visa att utsläppsfri teknik är tillgänglig även för relativt stora fartyg och markera slutet på kustsjöfart med fossila bränslen.”

Gunnar Malm Gamlem, Projektledare, SINTEF Ocean

Staka ut kursen mot Sea Zero

På vår resa mot utsläppsfria fartyg senast 2030 inledde vi under sommaren 2022 ett samarbete med SINTEF för att göra en genomförbarhetsstudie. Den visade att för att uppnå Sea Zero för kustexpressen måste våra nya fartyg ha nya standarder inom energieffektivitet och i första hand använda hållbar elenergi, kombinerat med små volymer av klimatneutralt reservbränsle.

Nästa fas är att samarbeta med andra partner för att utforska dessa lösningar ytterligare och att fastställa exakt hur dessa åtgärder kan bidra till vårt övergripande mål om hållbarhet och nollutsläpp.

Faktorer för genomförbarhet

I studien analyserades först följande faktorer för våra fartyg:

 • Passagerarsäkerhet

 • Värmekarta för energianvändning

 • Last och besättning

 • Driftschema

 • Fartygets manövrerbarhet

 • Våg- och vindstatistik

Granskning av utmaningar

I studien beskrevs också hur utsläppsfria resor längs kusten medför unika utmaningar som kräver banbrytande lösningar.Vid alla innovationer måste vi fortfarande:

 • Sätta säkerheten först

 • Säkerställa regelbunden service till alla våra 34 hamnar

 • Klara av konstruktionsbegränsningar för att angöra mindre hamnar

 • Upprätta infrastruktur för eldrift och klimatneutrala bränslen från hållbara källor

Elektrisk utveckling

Genomförbarhetsstudien fann tre anledningar till varför och hur våra framtida fartyg kommer att vara helt eldrivna, utrustade med batterier som laddas med förnybar energi när de ligger i hamn.

 1. En drivlina med batterier, kablar och elektriska framdrivningsmotorer använder 90 % av den tillgängliga energin, jämfört med bara 45–50 % i en konventionell dieselmotor

 2. Norsk el från vattenkraft har ett koldioxidavtryck på cirka 10 g/kWh jämfört med det europeiska genomsnittet på 230 och det globala genomsnittet på 475 g/kWh

 3. Stabiliteten och tillförlitligheten i vår rutt under årtionden innebär att man kan installera laddningsmöjligheter för våra fartyg i ungefär hälften av hamnarna längs rutten

Utöver nollutsläpp av växthusgaser måste alla lösningar vara hållbara i alla avseenden, däribland utsläpp i havet och användning, inköp och återvinning av material.

Energieffektivitet

Eftersom bara en sjundedel av den globala energin idag är förnybar och energi blir en allt mer knapp resurs, kommer energieffektivitet att vara en pelare i vårt projekt Sea Zero. SINTEF:s forskare och ingenjörer kommer att undersöka alla system och all utrustning i den nya fartygsdesignen för att se till att alla förbrukar den minsta möjliga mängden energi.Genomförbarhetsstudien identifierade närmare 50 områden och innovationer som avsevärt kommer att minska energiförbrukningen när det exempelvis gäller: 

 • Hydrodynamik

 • Aerodynamik

 • Framdrivning

 • Maskineri

 • Isolering

 • Ventilation

 • Värmeväxling

De tekniker som SINTEF identifierade som lovande i genomförbarhetsstudien kommer nu att utforskas vidare med våra branschpartner. Tillsammans ska vi att ta reda på de positiva effekterna som varje åtgärd kommer att ha för vårt gemensamma mål, Sea Zero.

Kom ombord

Är du lika entusiastisk som vi över Sea Zero? Om du tillhör ett företag, en organisation, ett forskningsinstitut eller en myndighet som vill veta mer om Sea Zero och hur du skulle kunna bidra är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktuppgifter

Alla förfrågningar: [email protected]

Projekt och forskning: Ada Rødland, HRN Projektledare Sea Zero [email protected]

PR och public affairs: Martin Henriksen, Chef för hållbarhet och Public Affairs [email protected]

The Captain on the bridge on board a Hurtigruten ship