_ms-richard-with-norway-hgr-13196

Miljøuppgraderingar

Hållbara resor för kusten vi älskar.

Hurtigruten kommer 2025 att slutföra ett av de största miljöuppgraderingsprojekten i Europa. Vi bygger om tre fartyg till moderna hybridskepp, med batteripaket och nya motorer. Genom detta, och en rad andra åtgärder, minskar vi våra CO2-utsläpp med 25 % och NOx-utsläpp med minst 80 %.

Uppgraderingar

Certifierade biobränslen

Från godkända hållbara källor

Minskade koldioxidutsläpp

Med 25 % tack vare samtliga gröna uppgraderingar

Fritt från engångsplast

Med biologiskt nedbrytbara eller hållbara, högkvalitativa alternativ

Minimerad energianvändning

Genom nya propellerblad, ny bulbstäv, nya växlar och nya styrsystem

Minskade NOx-utsläpp

Med 80 % för att uppnå Tier III-status – den högsta internationella standarden för NOx-utsläpp

Landströmsanslutning på alla fartyg

Så att de kan anslutas till elektricitet när de ligger i hamn, vilket minskar utsläppen

Toppmoderna system för rening av avloppsvatte

För att minimera utsläppen till havs

Strömlinjeformade skrov som optimerar tröghet

Och minskar luftmotståndet under gång

Tre hybriddrivna fartyg

Med stora batteripaket och nya energisnåla motorer

hjorundfjord-norway-hgr-148097-photo_tor_arne_aasen_samferdselsfoto

Lär känna vår fartygsfamilj

Varje fartyg i vår flotta är välkända längs kusten och älskas av såväl lokalbefolkning som resenärer över alla generationer.

Lär dig vad fartygsnamnen står för och få reda på mer detaljer om vart och ett.