_ms-richard-with-norway-hgr-13196

Gröna uppgraderingar

Hållbara resor för kusten vi älskar.

I en av de största miljömässiga uppgraderingarna av fartyg i Europa och i vår 129-åriga historia kommer vi senast 2024 ha genomfört omfattande gröna uppgraderingar av alla våra sju fartyg.

Tre fartyg kommer att uppgraderas till hybriddrift och hela vår flotta blir mer energieffektiv genom att minska koldioxidutsläppen med 25 % och NOx-utsläppen med 80 %.

Ny hybridteknik på tre av våra fartyg innebär att våra gäster kan njuta av den klassiska kustresan på tystare, toppmoderna och miljövänliga fartyg.

Det är ett bättre och grönare sätt att färdas på ”världens vackraste sjöresa” – vår berömda rutt längs den norska kusten som vi grundade 1893.

Översikt av gröna uppgraderingar

Certifierade biobränslen

Från godkända hållbara källor

Minskade koldioxidutsläpp

Med 25 % tack vare samtliga gröna uppgraderingar

Fritt från engångsplast

Med biologiskt nedbrytbara eller hållbara, högkvalitativa alternativ

Minimerad energianvändning

Genom nya propellerblad, ny bulbstäv, nya växlar och nya styrsystem

Minskade NOx-utsläpp

Med 80 % för att uppnå Tier III-status – den högsta internationella standarden för NOx-utsläpp

Landströmsanslutning på alla fartyg

Så att de kan anslutas till elektricitet när de ligger i hamn, vilket minskar utsläppen

Toppmoderna system för rening av avloppsvatte

För att minimera utsläppen till havs

Strömlinjeformade skrov som optimerar tröghet

Och minskar luftmotståndet under gång

Tre hybriddrivna fartyg

Med stora batteripaket och nya energisnåla motorer

Sea Zero

Vores rejse mod en emissionsfri fremtid er begyndt. Sea Zero er vores mål om at bygge vores første elektriske, emissionsfri skib til den norske kyst inden 2030.

Sea Zero vil muliggøre, at vores skibe er fuldstændigt emissionsfri. Nul emissioner ikke bare i nogle få timer, men altid.

seazero-hero
hjorundfjord-norway-hgr-148097-photo_tor_arne_aasen_samferdselsfoto

Lär känna vår fartygsfamilj

Varje fartyg i vår flotta är välkända längs kusten och älskas av såväl lokalbefolkning som resenärer över alla generationer.

Lär dig vad fartygsnamnen står för och få reda på mer detaljer om vart och ett.