Photo showing an elderly woman in the snow, behind her a street with beautiful and colorful, small wooden houses

Vi bryr oss om kusten – människorna

Vi finns här för kustinvånarna och för de gäster som kommer för att uppleva deras autentiska vardag.

Redan år 1893 började vi länka samman kustsamhällena med vår fartygstrafik. Sedan dess har vi funnits till för människorna som bor här. Genom våra fartyg har vänskapsband knutits, kärlek blomstrat och familjer frodats. Vetskapen att vi har hjälpt till att skapa och upprätthålla dessa relationer gör att vårt arbete känns meningsfullt.

När du färdas med oss kommer du märka att människor står i centrum för vår resa. Få inblick i människornas vardagsliv, upplev kulturen längs Norges kust, och var en del av den historiska puls som har gett liv åt dessa samhällen under nästan 130 år.

Förenar människor

Du kommer att upptäcka skönheten längs den norska kusten med hisnande fjäll, tusentals slingrande fjordar och otaliga öar. Även om landskapet är enastående vackert, kan det vara svårt att resa på land, speciellt när du kommer närmare Arktis. Endast tre av de 34 hamnar vi lägger till vid har till exempel anslutning till järnväg. Det är här Hurtigrutens kustexpress kommer in i bilden.

Vi trotsar alla slags väderförhållanden – vind, regn, snö och stormar – och fungerar som en livsnerv för människorna som lever längs kusten. Tack vare våra fartyg är dessa kustsamhällen inte längre isolerade. De har istället en anslutning till andra hamnar och människor längs nästan hela kustremsan. Och när du besöker dessa hamnar får lokalbefolkningen uppleva en bit av resten av världen.

Two generations meets Hurtigruten Norway HGR 120269 1920 Photo Guest Images (1)

Livets väv

I nästan 130 år har våra fartyg navigerat genom fjordar och mellan öar och vävt samman den norska kusten till vad den är idag. Lokala syjuntor träffas på våra fartyg. Romantiker går ombord för att fira speciella årsdagar, och det är tradition i vissa familjer att äta jullunch med oss.

Människorna vid kusten vet vilken tidpunkt på dagen det är bara genom att se våra fartyg torna upp sig vid horisonten. Vi har blivit ett känt namn och våra fartygsfärger i vitt, rött och svart är lika typiska för norrmän som röda bussar är för Londonbor och gula taxibilar är för New York-bor. Fråga vem som helst på kusten så kan de berätta varma historier om oss genom åren.

Tillsammans med lokalfolkningen

När du reser med oss längs norska kusten kommer du att träffa norrmän som också reser med oss av olika anledningar. Du kanske träffar en lokal entreprenör som reser i tjänsten, ser flergenerationsfamiljer på kortsemester eller hör glada barn på en skolresa. Det kan också hända att du ser lokala fotbollslag som färdas på våra fartyg på väg till matcher.

Det är en autentisk upplevelse. Allt du ser är äkta vardagsliv. Riktiga möten mellan människor. Vardagslivet på den norska kusten, verkligare än så här blir det inte.

Eager local man talking in a old wooden house
Three children standing behind the fence on top of the city mountain in Tromsø. They are overlooking Tromsø city.

Unik intimitet

Det är en autentisk upplevelse. Allt du ser är äkta vardagsliv. Riktiga möten mellan människor. Vardagslivet på den norska kusten, verkligare än så här blir det inte.

När du reser med oss kommer du att märka att vårt nära förhållande med de kustsamhällen som vi har upprätthållit i generationer är något alldeles unikt. Vi har vuxit upp tillsammans med dessa samhällen och stöttat varandra både i goda och dåliga tider. Vi är en familj och ingenting kan ersätta det.

Det märker du i varje vinkning från strandkanten, i varje historia från vår besättning och i varje leende. Det finns något kärleksfullt i lokalbefolkningens syn på oss. En relation som byggts upp under åratal där våra fartyg har blivit som en pålitlig släkting. Någon som alltid finns där när de behöver oss och levererar viktiga varor längs hela kusten.