A Hurtigruten ship sailing into the horizon, with a local fishing boat behind it

Vi bryr oss om kusten

Dina besök till dessa samhällen och våra rutter längs kusten har hjälpt lokala verksamheter, skapat arbetstillfällen och gett människor försörjningsmöjligheter. När lokalsamhällena frodas, frodas även vi.

Hållbarhet handlar inte bara om relationen mellan människa och miljö. Det handlar även om att skapa en ekonomi som både hjälper människor och skyddar planeten. Vi har varit ett viktigt inslag i de norska kustsamhällena ända sedan vår första resa 1893 genom att transportera den last, de brev och de kunder som småföretagen behöver för att leva vidare.

Din resa har en bestående inverkan på den lokala ekonomin, vilket ger ringar på vattnet för samhället i stort. Detta är en småskalig och hållbar turism som ser till att pengarna går dit de ska, och ger stöd till lokala entreprenörer, deras personal och familjer.

Livsnerven längs kusten

Våra fartyg transporterar över 100 000 ton konsumtionsvaror per år till och från den norska kusten. Vi fraktar allt från livsmedel till livsviktiga läkemedel. Dessutom är vi den viktigaste leverantören av färsk frukt för den lilla staden Kjøllefjord. Med vår hjälp kan lokalföretagen även exportera sina egna varor till andra människor och platser.

A Hurtigruten Chef about to board the ship. He is holding a big tray of local goods. Vegetables and cheese mostly.

Lokala utflyktsarrangörer

Du kan bevittna dessa viktiga utbyten av varor som lastas på och av våra fartyg i de hamnar där vi stannar till. Det är just dessa utbyten som hjälper till att försörja de människor som bor längs den norska kusten.

För vissa lokalföretag är vi mer än den klassiska resan längs kusten – vi är även deras största kund. Vi värnar om relationerna vi har skapat med handplockade utflyktsleverantörer som håller samma höga standard som vi själva. Du kommer märka att de – precis som vi – arbetar hållbart samt använder grön teknik och förnybara resurser så fort tillfälle ges.

Det goda samarbetet med våra utflyktspartner som har utvecklats över åren gör att du välkomnas med öppna armar. Dessa kunniga, lokala experter visar dig sin hembygd och tar dig med på äventyr som blir en försörjning för dem själva, deras familjer och samhället i stort.

main_generic_food_fish-fillet_dsc07599_iconic_2560x1655

Från havet till kocken

Vårt Coastal Kitchen-koncept med färska, lokalproducerade råvaror går ut på att det mesta av all mat och dryck ombord kommer från norska leverantörer. Leveranserna kommer till våra fartyg vid hälften av hamnarna som vi anlöper med så kort transportsträcka som möjligt. Detta utgör inte bara en viktig inkomst för jordbruks- och fiskefamiljer utan sparar även in på den energi som behövs för att transportera eller frysa ingredienserna.

När du äter de läckra kammusslorna som har levererats personligen från den lokala fiskaren till våra kockar ombord känner du dig verkligen som en del av livet här. Du kommer att märka att hållbarhet inte bara gör gott, utan att det även smakar gott.

Framtidens kaptener

Vårt livslånga åtagande att ta hand om norska kustsamhällen innebär att vi även investerar i invånarna. Vi är stolta över att vara det rederi som tillhandahåller de flesta maritima lärlingsplatserna i Norge. Våra fartyg välkomnar även skolor ombord och vi tar regelbundet emot sjökadetter på utbildningsprogram.

Lots of spruce trees are loaded on board Ørnes
Captain Maryann Bendiksen sitting in her captains seat onboard a Hurtigruten ship

Generationer af inspiration

Att en del av våra kaptener och vår besättning började sina karriärer med att som barn stå och vinka åt våra fartyg visar hur djup kopplingen mellan Hurtigrutens kustexpress och kustsamhällena är. Prata med besättningen och fråga hur kustresorna har format deras liv, och skapat flera generationer av sjömän, kockar, ingenjörer och kaptener.