Hurtigruten in Risøyrenna

Risøyrenna

Ett grunt sund som förvandlades till en viktig transportkanal.

Risøykanalen (Risøyrenna), är en 4,8 km lång kanal mitt i Risøysundet. Den är 7 m djup och 100 m bred vid botten, och är resultatet av ett långvarigt arbete för att förbättra Risøyhamns tillgänglighet.

Innan man muddrade Risøyrenna hade det varit ett grunt sund som man vid lågvatten kunde korsa til häst, från Andøya till Hinnøya. I egenskap av parlamentsledamot påbörjade Hurtigrutens grundare Richard With arbetet med kanalen som skulle öppna upp hans handelspost Risøyhamn för mer transporttrafik.

En ny tid

Senare, när Hurtigruten etablerades, breddades kanalen för att släppa genom dessa fartyg. När Risøyrenna öppnades den 26 juni 1922 var Hurtigrutenfartyget Finmarken den första båt att passera, ledsagad av en konvoj på nästan 400 båtar. Richard With var ombord, tillsammans med flera distingerade gäster: HKH Kung Haakon av Norge, ordföranden för Norges riksdag Gunder Jahren, ministern Aavatsmark och flera riksdagsledamöter från Nordnorge.

I och med kanalens öppnande behövde man inte längre segla genom Tjeldsundet och ankra vid Lødingen. Nu hade man en enklare passage som öppnade upp Vesterålen mot norr.

Efter Risøyrenna fortsätter Risøysundet in i Sortlandssundet, som gör det möjligt för Hurtigruten att stanna i Stokmarknes och Sortland i Vesterålen, innan man går in i kanalen till Risøyhamn och vidare norrut till Harstad.