Norway Risoyhamn Summer HGR 163759 Getty Images

Risøyhamn – smalt sund och vid horisont

Med sina 203 invånare är denna förtjusande by Hurtigrutens minsta hamn.

Risøyhamn är en by på ön Andøya. Det ligger vid Risøysundet, där en bro förbinder Andøya med Hinnøya. Det finns flera fågelkolonier i närheten, och en av dem är häckningsplats för minst 160 000 lunnefåglar. I området finns det enorma torvmossar, stora hjortronmyrar och kolfyndigheter (inte kommersiellt gångbara). Gruvan i Ramså kallas för "den öppna geologiboken". Den består av 300 km tjocka sandstenslager innehållande kol under lager av sandsten och skiffer samt kompletta skelett av iktyosaurier, enorma fiskliknande dinosaurier som levde i området för 150 miljoner år sedan. Människorna kom långt senare, och nära Risøyhamn har det hittats gravhögar såväl som resterna av forna järnåldersbosättningar.

Idag är det populärt att åka på valsafari, där du kan få se de eleganta 20 meter långa, 40 ton tunga kaskeloterna.

Historia

En bit norrut hittar du Andenes, med 2 500 invånare och anor från ca år 1300. Staden är byggd kring en enda stor gård. Fisket har alltid varit den viktigaste industrin här. När fiskeindustrin drabbades av ett bakslag under 1600-talet överlevde Andenes som bashamn för holländska valfångare. Risøyhamn var en handelsstation från 1777.

Hamnens adress

Risøyhamn, 8484 Risøyhamn