Sognefjord Norway HGR 148061 1920 Photo Getty Images

Sognefjord in a Nutshell: Information om tidtabeller

Rundresa: Bergen–Bergen/enkelresa Oslo–Bergen

DestinationerTransportsättTransferplatserInformation

Bergen

Tåg

Bergen järnvägsstation

Strømgaten 4, 5015 Bergen

Bergenbanan Tåg

Bergen–Myrdal avgång/ankomst.

Kontrollera din biljett.

Oslo

Tåg

Oslo centralstation

Jernbanetorget 1, 0154 Oslo

Bergenbanan Tåg

Oslo–Myrdal avgång/ankomst.

Kontrollera din biljett.

Myrdal

Tåg

Myrdal järnvägsstation - Promenera 20 meter

Byt från Bergenbanan till Flåmsbanan eller tvärtom.

Flåm

Tåg och båt

Flåm järnvägsstation Ett spår - Promenera 80 meter Flåms terminal för fjordkryssningar

Pir nr. 2

Byt från tåg till expressbåt eller tvärtom.

Kontrollera din biljett.

Bergen

Båt

Bergen Strandkaieterminalen

Strandkaien 15, 5013 Bergen

Norled expressbåt Expressbåt

Bergen–Flåm avgång/ankomst eller tvärtom.

Terminalen ligger bredvid turistinformationen och fiskmarknaden i Bergens centrum.

Rundresa Bergen–Bergen/enkelresa Bergen–Oslo

DestinationerTransportsättTransferplatserInformation

Bergen

Båt

Bergen Strandkaieterminalen

Strandkaien 15, 5013 Bergen

Norled expressbåt

Expressbåt Bergen–Flåm avgång/ankomst eller tvärtom.

Terminalen ligger bredvid turistinformationen och fiskmarknaden i Bergens centrum.

Flåm

Train and boat

Flåms terminal för fjordkryssningar

Pir nr. 2 - Promenera 80 meter Flåm järnvägsstation

Ett spår

Byt från båt till tåg eller tvärtom.

Kontrollera din biljett.

Myrdal

Tåg

Myrdal järnvägsstation - Promenera 20 meter

Byt från Flåmsbanan till Bergenbanan eller tvärtom.

Bergen

Tåg

Bergen järnvägsstation

Strømgaten 4, 5015 Bergen

Bergenbanan Tåg

Myrdal–Bergen avgång/ankomst.

Kontrollera din biljett.

Oslo

Tåg

Oslo centralstation

Jernbanetorget 1, 0154 Oslo

Bergenbanan Tåg

Oslo–Bergen, tåg Myrdal–Oslo avgång/ankomst.

Kontrollera din biljett.