View of Lofoten mountains from deck

Lofotveggen och Vestfjorden

Alla som seglar in i Vestfjorden möter förr eller senare ”Väggen”.

Ute till havs reser sig en mäktig vägg brant upp ur Vestfjordens vatten. Lofotveggen är en grupp fjälltoppar som på långt håll ser ut att ligga i rak linje. 

Lofotveggen består av stenformationer i granit och vulkaniska bergarter, som stigit upp ur havet efter den sista istiden. Bland de mest kända topparna är Vågakallen på Austvågøy, som enligt Nordlandssagan jagade De sju systrarna och Lekamøya nerför kusten.

Vestfjorden själv är faktiskt ingen fjord. Det är en innesluten del av Nordsjön, som sträcker sig från Værøy i väster och 155 km inåt landet till Barøy fyr vid Ofotfjordens mynning. Området har alltid varit svårt att navigera i. En gång i tiden var det så fruktat att båtar på väg mot Lofotveggen fick vänta tillsammans i långa perioder, tills vädret var tillräckligt bra för att kunna segla ut mot ”Väggen”.

Skillnader på havsbotten i Vestfjorden gör att vattenutbytet mellan fjorden och det öppna havet är begränsat. Det skapar en vattentemperatur som gör att torsk gärna kommer till fjorden för att leka under perioden januari-april. Tusentals fiskare kommer hit varje år för det årliga Lofotsfisket. Torsken som fiskas under denna period är en delikatess som hamnar på tallrikar världen över.

Hurtigruten korsar Vestfjorden mellan hamnarna Bodø och Stamsund.