View of Finnkirka from deck

Finnkirka

En helig plats där alla stannar upp för att reflektera.

Det har alltid varit farligt att segla runt Nordkynn-halvön. Här drabbas man av Barents havs brutala kraft, med kolsvart mörker och minusgrader om vintern.

För passagerare på nordgående Hurtigruten, mellan Kjøllefjord och Mehamn, är ingången till Kjøllefjorden ett slående ögonblick, när den dramatiska, katedralliknande klippan Finnkirka plötsligt reser sig framför oss. Det är inte konstigt att många i det ögonblicket får något religiöst i blicken.

Finnkirka är en mäktig syn. Den har formats av havets hårda attacker mot klippan under miljoner år. Denna ovanliga formation är för samerna en uråldrig offerplats. Förr i tiden brukade fiskare också stanna här för att be om bra väder på sin väg ut, och sedan igen på återresan för att tacka för att de klarat sig.

Finnkirka är upplyst på nätterna, vilket ytterligare förstärker upplevelsen i den arktiska natten. Klippan visar vägen norrut och söderut, som den har gjort genom alla tider – och kommer att fortsätta göra i framtiden.