A group of Sami people in traditional dress

Norsk kultur: Samene

Samer är urfolket i norra Norge, samt i Sverige, Finland och norra Ryssland.

Det är stor sannolikhet att du kommer att få uppleva delar av den samiska kulturen längs din resa längs norska kusten, särskilt i hamnarna långt norrut. Faktum är att över hälften av alla norska samer bor i Finnmark.

Det finns tre olika samiska dialekter som används i Norge, och samiskt språk räknas som officiellt på fem platser i Finnmark och i en kommun i Tromsø. Språket och de unika dialekterna är något försvagade i kustområdena, då många börjar använda norska som huvudspråk istället. Men ändå kan man höra samiska på olika platser i Nordnorge.

Vem är samerna?

Samer har alltid bott i norra Norge samt i de norra delarna av Sverige, Finland och Ryssland. Därför handlar mycket av deras historia om interaktioner mellan deras etablerade kultur och människor som började bosätta sig på deras marker. Under 1400- och 1500-talet började norska bönder att flytta norrut och kolonisera samernas områden, något som senare uppmuntrades av de norska myndigheterna.

Under den tiden ägnade sig samerna åt renjakt. Det var först senare som de blev renherdar, vilket gjorde dem till nomadfolk i norra Norge. Denna kultur ställdes inför utmaningar när nationella gränser drogs, något som samerna tidigare inte hade behövt förhålla sig till. Införandet av landgränser och dess konsekvenser tvingade olika samiska kulturer att leva sida vid sida på sätt de tidigare inte hade gjort.

I Finnmark kan du uppleva hur samerna har levt genom århundradena. Många av dem är fortfarande renherdar och en resa till norra Norge är inte fullständig förrän du möter samiska hantverkare längs vägen som säljer traditionella varor.

Där du kan uppleva samisk kultur

Du kommer förmodligen att stöta på samer och få uppleva samisk kultur när du befinner dig i norra Norge, men om du vill vara säker finns det flera möjligheter. Karasjok är samernas huvudstad och där hittar du även Sapmi kulturpark, där du kan besöka traditionella bostäder, träffa samiska människor och se renar. Under höst och vinter finns det cirka 60 000 renar i staden. Kautokeino är den andra stora samiska staden i Norge.

Samer har en lång och ofta turbulenta historia i Norge, så att hälsa på dem och se att de nu har sitt eget sameting, flagga, frigörelsesdag och mycket mer är en fin möjlighet för alla resenärer.