Norway Hammerfest Photo Credit: Hurtigruten Norway

Hammerfest – världens nordligaste stad

Vid 70,7° N är Hammerfest en arktisk stad som sjuder av liv.

Sedan grundandet har Hammerfest försvarat sin position som världens nordligaste stad. Den ligger på ungefär samma breddgrad som nordligaste Sibirien och Alaska. Trots sitt extremt nordliga läge finns här ingen permafrost. Men Hammerfest får ofta kraftiga snöfall under vintern. Människorna som bor här njuter av dagsljus dygnet runt under sommaren – och under en del av vintern stiger solen inte över horisonten.

Hammerfest har alltid varit en fiskehamn, och den beviljades marknadsstatus 1789 när handelsmonopolen längs kusten upplöstes. Även om stadens 40 invånare var undantagna från beskattning inträffade ingen befolkningsexplosion. Det var inte förrän i slutet av Napoleonkrigen som befolkningen översteg 350 personer. Fångstexpeditioner till Norra Ishavet och handel med Ryssland fick staden att växa, liksom den växande trålarflotta som förde in regelbundna fångster till den framväxande fiskberedningsindustrin. År 1891 blev Hammerfest den första staden i Norge att få elektrisk gatubelysning och en egen kraftstation. Idag uppgår befolkningen till 7 000 personer.

Sedan man byggt den stora anläggningen för flytande naturgas på Melkøya har det uppstått en högkonjunktur och ny optimism i Hammerfest. Shopping är populärt. Den utbredda myten att det strövar omkring isbjörnar på gatorna i Norge har sitt ursprung i Hammerfest. Ett enormt exemplar av arten kan oftast ses utanför en av butikerna i staden, och är en ständig källa till glädje för besökande fotografer. Restaurangen Salen erbjuder panoramautsikt över området. En del av Struves meridianbåge, numera på UNESCO:s världsarvslista, ligger på Fuglenes i Hammerfest. Hammerfest är också ett centrum för den samiska kulturen och här ligger även Isbjörnsklubben, ett museum som visar upp den arktiska jaktens historia.

Historia

Här finns det många gravar med anor från stenåldern. Hammerfest var en viktig boplats för fiskare och jägare långt innan platsen gavs marknadsrättigheter 1789. Hammerfest fick sitt namn efter en gammal ankringsplats. Den första delen är hammare, ett ord för ett antal stora stenar som är bra för förtöjning, vilket kommer från fornnordiska hamarr som betyder "brant bergsida". Den sista delen är fest, från fornnordiska festr som betyder fäste (för båtar).

Hamnens adress

Industrigata 5, 9600 Hammerfest