An aerial view of the port town of Finnsnes

Finnsnes – porten till Senja

Fiske och jordbruk ger karaktär åt denna lilla stad vid de skyddade vattnen söder om Tromsø.

Finnsnes är en liten stad på fastlandet i Senja kommun. Varje sommar anordnar man en veckas sommarfestival för att sätta Finnsnes på kartan. Stadens centrala park bjuder på en sällsynthet – en naturlig sjö mitt i staden. Fiske och jordbruk är fortfarande viktiga näringar, och fiskodling håller på att få ökad ekonomisk betydelse. Finnsnes omges av flera mindre orter, och alla utgör ett stort stadsområde, som är en viktig knutpunkt för transporter både på land och till sjöss. Tromsø och Harstad kan nås med motorbåt inom lite mer än en timme.

Det finns flera sevärdheter i Finnsnes och för turister är detta startpunkten för sightseeing i området. Finnsnes har blivit känd som Porten till Senja – även känd som äventyrsön, och "Norge i miniatyr", med fjäll och fjordar, små samhällen, gästfrihet och framåtanda – och alla typer av väder.

Historia

Fram till kommunsammanslagningen 2020 låg Finnsnes i Lenviks kommun som bildades 1838. Dess namn kommer från Lenvika, som från medeltiden och fram till 1879 var socknens andliga centrum. Under 1300-talet byggdes det en kyrka i bukten söder om Malangen, och enligt den isländska sagan Rimbegla var kyrkan i Lenvik den nordligaste i världen. Kanske var den tänkt att markera den norra gränsen för norsk jurisdiktion och kyrkolagen.

När de kommunala lagarna trädde i kraft 1837 var kommungränserna desamma som de mellan kyrkorna, så varje församling kom att utgöra en kommun. Lenvik hade varit en församling sedan 1759 och namnet överfördes till kommunen.

Hamnens adress

Bernh. Lundsvei 11, 9300 Finnsnes