norway skjervoy sunrise summer hgr 163761 photo competition

Skjervøy – i hjertet av Nord-Troms

Mellom alpine fjell og dype fjorder ligger Skjervøy i praktfulle omgivelser.

Skjervøy er en øy og kommune i den nordlige delen av Troms fylke. Det er et typisk fiskevær hvor sjømatproduksjon er den viktigste innkomstkilden. I de senere år har fiskeoppdrett og havbruk stadig blitt viktigere. De 2900 innbyggerne lever på flere øyer. Det er flotte forhold for friluftsliv i området. Den eldste trekirken i Nord - Hålogaland bispedømme, bygget i 1728, er funnet i Skjervøy.

Skjervøy er også kjent for å være den første anløpshavnen for ekspedisjonsskipet "Fram" når den returnerte til Norge etter å ha vært borte i 3 år på Nansens ekspedisjon til Nordpolen i 1896. Alle ventet i spenning etter nyheter om skjebnen til "Fram", spesielt siden Nansen og Johansen, som hadde forlatt " Fram "i Barentshavet, hadde kommet til Vardø en uke tidligere.

Historie

Forhistoriske samiske boplasser er funnet her og kan dateres tilbake til steinalderen. Kommunen Skjervøe (senere stavet Skjervøy) ble dannet 1. januar 1838. Navnet kommer fra det norrøne ordet Skerføy, hvor det første delen av ordet skerf betyr " steingrunn " og det siste betyr som i dag, øy.

Havneadresse

Havnegata 18, 9180 Skjervøy