Sunset over Kjøllefjord in Norway

Kjøllefjord – vakker villmark der naturen rår

Kjøllefjord er et lite, men levende fiskevær.

Ved en liten fjord på vestsiden av Nordkinn -halvøya, den nordligste delen av det europeiske fastlandet, ligger Kjøllefjord, et lite fiskevær med rundt 1000 innbyggere. Det tilbyr en utmerket utsikt mot havet og Finnkirka fjellformasjonen. Til tross for sin lille størrelse, tilbyr Kjøllefjord mange tjenester og butikker. Stemningen er rolig og vennlig, luften veldig ren, og været mildt.

Ni samiske familier flytter reinen til sommerbeite i området hvert år og den moderne kulturen i regionen påvirkes av samiske tradisjoner. Den samiske kulturen er flere tusen år gammel og har blitt sterkt påvirket av det naturlige miljøet i Barentsregionen. Samisk kultur understreker harmoni med naturen og har en lang arv av reindrift, kystfiske og urtemedisin.

Snøscooteren er et viktig redskap for innbyggerne. Det gjør at alle kan nyte vinterlandskapet, og er et praktisk verktøy for transport av utstyr til hytter i villmarken. To tredjedeler av lokalbefolkningen eier snøscootere og skutersesongen går fra desember til mai.

Historie

Overflod av fisk i Barentshavet har tiltrukket seg folk som har bosatt seg i område så tidlig som på slutten av siste istid for 10.000 år siden. Samene har en lenge eksistert i området. Siden 1500-tallet har dette fiskeværet vært en markedsplass for fiskere, handelsmenn og samer. Fjorden gir ly fra det åpne havet, og har vært brukt som et fristed for sjøfolk gjennom tidene. De første skriftlige referanser til fiskeværene i området er fra tidlig på 1600-tallet. Pomorhandelen med Russland startet på 1800-tallet, og lokale fiskeprodukter ble byttet mot jordbruksvarer og andre varer.

Den første skriftlige nevner av fiskeværene i området fra tidlig 1500-tallet. Handel med pomorene i Russland begynte på 1700-tallet, og lokale fiskeprodukter ble utvekslet for landbruksprodukter og andre varer.

Havneadresse

Strandvegen 217, 9790 Kjøllefjord