The Russian border town of Kirkenes under a blanket of snow

Kirkenes – i kongekrabbens rike

Kirkenes er vendepunktet for Hurtigruten og inngangsporten til Barentsregionen.

Kirkenes ligger i den ekstreme nordøstlige delen av Norge ved Bøkfjorden, en gren av Varangerfjorden, nær den russiske grensen. Vi er om lag 400 kilometer nord for polarsirkelen og faktisk så langt øst som St. Petersburg. De fleste av de ca 7000 innbyggere er av norsk bakgrunn, mens et mindretall er samisk. Andre kommer fra Finland og noen 500 innvandrere har nylig kommet fra Russland.

I Kirkenes vil du legge merke til sterke båndet og kulturelle påvirkninger fra Russland . Et fremtredende eksempel er det russiske monumentet - et minnesmerke for frigjøringen av Sør-Varanger ved Den røde armé høsten 1944. Det er et russisk marked i Kirkenes en gang i måneden. Veiskilt er skrevet både på norsk og russisk. Den russiske grensen kan besøkes enten med buss, elvebåt, eller ATV / Quad. Grenselandmuseet i Kirkenes viser permanente og midlertidige utstillinger fra grenseområdet. Kunstmuseet Savio er et nasjonalt museum over den samiske kunstneren John Anderas Savios (1902-1938), med kunst som skildrer de samiske reindriftsutøvere og kultur og natur i nord.

Naturen i og rundt Kirkenes er forskjellig fra resten av Norge. Mange østlige plantearter vokser her som er sjeldne eller ikke-eksisterende i andre deler av Norge. Skogen i Pasvik stammer fra den sibirske taigaen; verdens største sammenhengende skogsområde. Selv fauna har mange østlige elementer, spesielt blant fugleartene. Du finner alle de store rovdyrene i kommunen. Best kjent er brunbjørn, og Pasvikdalen er hjemmet til rundt 20 av disse. Kirkenes er også hjemmet til jerv og gaupe. Ulv er observert i sjeldne tilfeller, men disse er bare bortkommen dyr som kommer fra Russland. Sjansene er mye høyere for å se rein og elg. Barentshavet er hjem til den enorme kongekrabben.

Om vinteren og våren Kirkenes er hjemmet til et fantastisk snøhotell, og aktiviteter som snøscooter og hundekjøring er populære. Aktiviteter om sommeren inkluderer båtturer, fotturer, fiske, kanopadling, klatring og dykking.

Hvis Kirkenes er din avreise eller ankomst by for turen med Hurtigruten, kan du utforske mer av området som en del av vårt før-program. Tilbring natten i den arktiske villmarken på vår snøscooter eller huskytur. Hvis dette er for ekstremt, hva med en arktisk opplevelse i Snøhotellet eller i en tradisjonell Gamme? På kongekrabbesafari har du sjansen til å se og spise denne gigantiske - og deilige - krabben.

Historie

Området rundt Kirkenes var en felles norsk -russisk -distriktet til 1826, da den nåværende grensen ble satt. Det opprinnelige navnet på halvøya var Piselvnes men dette ble endret til Kirkenes etter at Kirkenes kirke ble bygget i 1862.

I 1906 ble jernmalm oppdaget i nærheten, og Kirkenes ble en stor leverandør av råstoff til produksjon av artilleri under første verdenskrig. I begynnelsen av andre verdenskrig ønsket nazistene tilgang til Kirkenes malmressurser og sin strategiske beliggenhet i nærheten av den russiske havnebyen Murmansk. De okkuperte byen og stasjonerte 100.000 soldater der. Som et resultat, ble Kirkenes lite som det er, etter Malta det mest bombede stedet under andre verdenskrig, med minst 320 ødeleggende sovjetiske bomberaid. De flyktende nazistene brente det som var igjen av Kirkenes, før rykkende sovjetiske tropper frigjorde sine ruiner i oktober 1944. Kirkenes ble ombygd og fortsatte å levere jern til Europa, men kostnadene var for høy til å opprettholde næringen. I 1996 ble gruvene nedlagt.

Aktiviteter i Kirkenes

Denne grensebyen tilbyr et spennende utvalg av vinteraktiviteter, fra snøscooterkjøring og hundesledeturer til et besøk på Snøhotellet.

A group of people riding skis on a snowy hill

utflukter

Huskytur

Havneadresse

Kaiv. 4, 9900 Kirkenes