The ruggedly charming village of Båtsfjord is a major hub of the Norwegian fishing industry

Båtsfjord – velkommen til villmarken i Finnmark

Den sjarmerende byen Båtsfjord er et viktig knutepunkt for norsk fiskerinæring.

Båtsfjord ligger på nordsiden av Varangerhalvøya ut mot Barentshavet, inne i den 13 kilometer lange Båtsfjorden som gir en lun og trygg havn.

Alle de rundt 2200 innbyggerne bor i kommunesenteret Båtsfjord, derfor er det god tumleplass til friluftsaktiviteter med en kommune på 1 416 kvadratkilometer.

Kommunen har flere viktige naturreservater, sånn som Syltefjorddalen som har en fantastisk bjørkeskog som omkranser den viktige lakseelven Syltefjordelven og Makkaurhalvøya som inneholder det rundt tre kilometer lange og 200 meter høye fuglefjellet Stauran. I tillegg ligger indrefileten av Varangerhalvøya Nasjonalpark i kommunen, med sine viddesletter og samiske fangstanlegg som kan være fra 1600-tallet.

Næringslivet kretser rundt de to moderne fiskeindustrianleggene og har en rekke leverandør- og servicebedrifter som yter tjenester i hele regionen.

Den allsidige handelsstanden tilbyr et rikt spekter av varer til innbyggerne, tilreisende næringsliv og til nærliggende kommuner.

De siste års turismesatsing har ført til framveksten av noen av regionens fremste spise-, opplevelses- og overnattingssteder.

Flere tidligere store fiskevær som Makkaur, Hamningberg og Syltefjord er nå aktive fritidsområder med snøscooter og skiaktiviterer vinterstid og laksefiske, kafeer og campingplasser sommerstid.

Båtsfjord har et variert kultur og foreningsliv som skaper aktiviteter for store og små innen alt fra seniordans til pistolskyting og dressurridning til tae kwon do.

Noen av trekkplastrene utenom den storslåtte naturen er Båtsfjord kirke med sitt 85 kvadratmeter store glassmaleri og det nokså utilgjengelige Makkaur Fyr, som man passerer mellom Båtsfjorden og Syltefjorden, med arkitektur som får tankene til å vandre til de greske kyster.

Historie

Blant annet i Hamningberg er det gjort flere utgravninger som viser tydelig bosetting fra steinalderen, herfra er også fiskekroken i bein funnet som har gitt inspirasjon til Båtsfjords kommunevåpen.

Den norrøne form av navnet er Botnsfjorðr. Det første elementet er genitiv av Botn, og navnet betyr " den innerste delen av fjorden."

I middelalderen var det registrert kirker i både Makkaur og i Syltefjorden. Da som nå var det fiske som var leveveien. Også her ble det i denne tiden før hekseprosesser og flere måtte bøte med livet.

Framveksten av større fiskefartøy og motorens inntog krevde bedre havneforhold, dermed vokste Båtsfjord fram som et viktig sted på 1900-tallet. Etterkrigstidens industrialisering gjorde også sitt til at Båtsfjord ble ett så viktig fiskerisamfunn som det fortsatt er den dag i dag.

Havneadresse

Holmen kai, 9990 Båtsfjord