Northern Lights

Vanliga frågor och svar om norrsken

Vi svarar på var och hur du kan se ett norrsken och förklarar vetenskapen bakom fenomenet.

Frågor och svar: När, var och hur du kan se norrsken

Ett polarsken syns oftast – som namnet indikerar – i polarregionerna, inom en radie på 250 mil från jordens två magnetiska poler. Dessa områden kallas för polarskensovalerna.

Chansen att få en glimt av ett norrsken ökar ju längre norrut du befinner dig. För att bättra på dina odds bör du resa norr om polcirkeln (66°33’N). Därför är Nordnorge och Svalbard två av världens bästa platser för att se ett norrsken.

Hurtigruten reser direkt under polarskensovalen i Norges norra delar, en plats med ständig polarskensaktivitet. 22 av de 34 hamnar vi besöker mellan Bergen och Kirkenes ligger norr om polcirkeln, vilket ger dig gott om möjligheter att uppleva himlens ljusfenomen.

Faktumet att vi befinner oss till havs gör även att du undviker fastlandets artificiella ljus och därmed får se starkare, mer levande norrsken.

Norrsken uppstår under stora delar av året. Dock är det endast mellan september och mars – med något undantag senare under våren – som det är mörkt nog för att du ska kunna se ljuset dansa på himlavalvet.

Norrsken syns vanligtvis mellan kl. 17 och 02. Vanligtvis lyser de bara upp himlen några minuter i taget. En uppvisning som pågår 15–30 minuter i taget är en relativt unik upplevelse, men de som har riktig tur kan få se norrsken som lyser i flera timmar.

Under sommaren är det inte tillräckligt mörkt för att se norrsken. Från juni till augusti skiner istället solen dygnet runt norr om polcirkeln.

Varje natt ger olika förutsättningar för norrsken, bland annat molnighet och andra faktorer. Våra fartyg reser direkt under polarskensovalen, vilket innebär att du kan få se norrsken mer än en gång per natt och flera gånger under vår klassiska 12-dagarsresa.

Ett norrsken varar vanligtvis bara några minuter i taget. 15–30 minuters sken är en relativt unik upplevelse, men de som har riktig tur kan få en uppvisning som varar i flera timmar.

Himlen måste vara mörk och molnfri för att man ska kunna se ett norrsken. Vissa påstår att chanserna att få se norrsken ökar vid kallare temperaturer, men så är inte fallet – det är dock sant att temperaturen går ner när himlen är molnfri.

Det går aldrig att garantera något, men du har väldigt goda chanser att se ett norrsken om du reser med Hurtigruten under perioden oktober–mars. Att vara på rätt plats vid rätt tillfälle (det vill säga Nordnorge under vintern) gör dock en stor skillnad. Därför erbjuder vi till och med en norrskensgaranti.

Det finns även norrskensprognoser. Kp-indexet anses vara det mest korrekta – mycket pålitligare än en väderprognos. Prognosen visar jordens magnetiska aktivitet på en skala från ett till nio, där ett är mycket låg aktivitet och nio symboliserar mycket hög aktivitet.

Det geofysiska institutet på University of Alaska har en användbar webbplats där du kan se prognoser för polarskensregionerna. Du kan dessutom välja att få meddelanden via e-post om aktiviteten förutspås att vara över en fyra på Kp-skalan.

Det finns några grundläggande principer att ha i åtanke när man fotograferar ett norrsken, från rätt utrustning till att hålla kameran stadigt.

Vi har sett norrsken årligen sedan 1890 – här är våra bästa tips för att fotografera fenomenet.

Frågor och svar: Vetenskapen bakom norrsken

Det ljusfenomen vi kan se på himlen orsakas av laddade partiklar från solen som når jordens atmosfär i mycket hög fart.

Ja och nej. Solfläckscykeln refererar till antalet solfläckar på solens yta. Den nuvarande cykeln är mellan 11 och 15 år lång. Perioden då solen är som mest aktiv och producerar många solfläckar kallas solmaximum medan perioden med minst antal solfläckar kallas solminimum.

Jordens norrsken är som mest aktiva och intensiva kring solmaximum och under de följande tre–fyra åren. Under den här perioden kan norrsken ses längre söderut än vanligt då ett större antal laddade partiklar når jordens atmosfär.

De polarsken som vanligtvis uppstår kring polerna påverkas dock inte av solfläckar. Med andra ord påverkas polarsken av solfläckar, men inte under polarskensovalerna.

Hundar blickar ofta upp mot himlen och skäller under ett norrsken, vilket kan vara ett tecken på att även andra djur märker av fenomenet. Det är svårt att avgöra huruvida djur noterar just norrsken, men vad vi vet är att djur kan känna av många saker som människor inte gör. Därför är det möjligt att vissa av dem märker av förändringen i naturens balans.

Det beror på hur intensivt polarskenet är. Om skenet är svagt påverkas det av månens ljus – ett starkt månsken kan göra det svårt eller helt omöjligt att urskilja ett norrsken. Den bästa tiden för att uppleva ett komplett polarsken är därför kring en nymåne.

Om norrskenet är starkt kan du dock se det även vid fullmåne.

Det finns människor som lever under norrsken, i synnerhet i inuitsamhällen, som påstår sig ha hört ljudet från himlens ljusfenomen. Det finns teorier om en slags elektrisk laddning som skulle kunna producera ljud som kan höras av människor, men detta har inte bevisats.

Man har försökt att göra ljudupptagningar av norrsken, men än så länge har försöken inte gett några resultat. Detta kan bero på att ljud och ljus inte färdas i samma hastighet. Ett polarsken uppstår tio mil upp i luften. Eventuella ljud skulle därför behöva färdas i – eller mycket nära – ljusets hastighet, annars skulle ljudet uppstå långt senare och göra det svårt att koppla till ljuset.

Ja, jordens norrsken och sydsken är helt identiska. Under sommaren, när norrsken inte är synliga kring polcirkeln, pågår vintern i Antarktis, vilket innebär att sydsken går att se på himlen och vice versa.

Anledningen till att de flesta känner till norrsken är att det är enklare att ta sig till Arktis och att det i den regionen finns mer att se och göra. Under vintern omges Antarktis av tjock packis som gör det nästintill omöjligt att ta sig dit. Den norska kusten, Alaska, norra Kanada, södra Grönland, Island och de norra delarna av Skandinavien och Ryssland är å sin sida bebodda områden du kan besöka för att få uppleva norrsken.

Både norrsken och sydsken går att se från rymden. Astronauterna ombord på ISS kan se båda polarskenen från den internationella rymdstationen.

Dock bjuder upplevelsen på större variation nere från jorden. Nere på marken varierar polarskenet i storlek och form beroende på hur långt bort det befinner sig, vilket ger en mer dynamisk upplevelse.

Polarsken finns på Mars, Jupiter och Saturnus – och kanske även Uranus och Neptunus. På Jupiter och Saturnus består ljusfenomenet av ultraviolett och infraröd strålning, vilket innebär att det inte går att se med blotta ögat utan med specialkameror. Det kan finnas synliga polarsken, men de påminner i så fall inte om dem vi ser på jorden.

Polarsken på Mars skiljer sig helt från andra planeters. Till skillnad från vår planet saknar Mars ett heltäckande magnetfält. Polarsken är beroende av en planets magnetfält, vilket i Mars fall inte är de ringar vi kan se från jorden. På Mars uppstår polarsken inom mindre områden där marken har magnetiska egenskaper.

Norrsken uppstår så högt upp i atmosfären att de inte påverkar oss nere på jorden.

Polarskenet i sig är inte skadligt för människor, men de laddade partiklarna kan påverka infrastruktur och teknik. Partiklarna skapar en elektrisk ström som når marken, vilket i extrema fall kan påverka el-, olje- och gasledningar, datornätverk och molntjänster.