Ett företag

Är fartygen tillgängliga för rullstolar?


Hurtigruten Expeditions välkomnar alla gäster ombord, oavsett eventuella rörelsehinder.

En expeditionskryssning tar oss bortom allfarvägarna, långt från vardagens alla moderna hjälpmedel. Vi inser att funktionshinder och rörlighetsproblem kan variera, men rekommenderar att gäster överväger att ta med en ledsagare om de behöver hjälp ombord eller iland på grund av den unika miljön och säkerhetskraven på ett expeditionsfartyg.

Självklart kan vi diskutera förutsättningarna för gäster med funktionshinder eller nedsatt rörlighet att delta i olika resplaner för att säkerhetsställa att vi kan möta gästens förväntningar på upplevelsen.

Gäster som använder rullstol måste ta med en sådan själv. Rullstolar och andra rörelsehjälpmedel får vara max 60 cm breda för att kunna ta sig runt på fartyget.

All typ av utrustning måste kunna bäras ombord säkert och ska deklareras före resan. Vi kan begränsa hur mycket och hur värdefull utrustning som får tas med ombord och kan neka att ta med viss utrustning om det inte är säkert att göra detta eller om vi inte har meddelats i tid för att utföra en riskbedömning.

Besättningen har ingen skyldighet att lyfta gäster, skjuta rullstolar eller hjälpa till med mat, medicinering, personlig hygien eller toalettbesök. Gäster som behöver sådan assistans får gärna göra resan, men måste själv stå för kostnaden för en egen ledsagare. I händelse av en nödsituation ger vår besättning extra evakueringshjälp till gäster med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

Hurtigruten Expeditions kan inte garantera att gäster med funktionshinder eller nedsatt rörlighet kan delta i aktiviteter där båttur i RIB- eller tenderbåt ingår. Observera att Hurtigruten Expeditions erbjuder aktiviteter där vi använder bryggor, flytande pontoner, landgångar och ramper samt landstigningar i naturen. Tyvärr kan vi inte erbjuda landstigningar till gäster som behöver ha med en rullstol.

För att följa med på småbåtar till eller från fartyget krävs att gästen kan ta sig i och ur båten på egen hand. Detta beslut har fattats med andra gästers och besättningens säkerhet i åtanke.

Hurtigruten Expeditions erbjuder flera utflykter som arrangeras av tredje part. Vi arbetar för att göra utflykterna tillgängliga för så många som möjligt, men kan inte garantera att de lämpar sig för gäster med rullstol eller nedsatt rörlighet. Om möjligt försöker vi dock att arrangera detta på förhand. Vissa hamnar kan vara mer tillgängliga än andra och ibland kan gäster behöva använda bryggor, flytande pontoner, landgångar, branta ramper eller trappor.

Gäster som använder rullstol kan endast använda anpassade hytter för att säkerställa att alla gäster kan evakueras vid en eventuell nödsituation.

Hur många gäster med rullstol som kan tas emot ombord styrs av antalet besättningsmedlemmar som finns tillgängliga att ge extra evakueringshjälp i en nödsituation. Detta antal är direkt kopplat till antalet rullstolsanpassade hytter på varje fartyg.Våra rullstolsanpassade hytter är avsedda för gäster som behöver anpassade badrum och ökad tillgänglighet. Våra standardhytter har upphöjda dörrtrösklar och kanske inte lämpar sig för större rörelsehjälpmedel.

Vi kan tyvärr inte erbjuda varaktig eller långvarig assistans ombord. Gäster som väljer att resa på egen hand och upptäcker att utmaningarna är för stora kan uppmanas att träffa en av fartygets officerare för att diskutera säkerhet och välbefinnande. I extrema fall kan gästen behöva gå iland på egen bekostnad.

Vi finns alltid till hands för att svara på eventuella frågor med målet att skapa en njutbar upplevelse för alla gäster ombord.

Penguins perched on the ice of Cuverville Island, Antarctica. Credit: Espen Mills / HX Hurtigruten Expeditions

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Få specialerbjudanden, tips om spännande nya resor och intressanta artiklar levererade direkt till din inkorg.

Registrera dig