Traditional red fishing cottages, called "Rorbu", in the town of Svolvær, Norway

Vilkår og betingelser for lojalitetsprogrammet

Vilkår og betingelser fra 7. november 2023

1. Medlemskap i 1893 Ambassador-programmet

1.1 Medlemskap i Hurtigruten 1893 Ambassador-programmet er en avtale mellom Hurtigruten Global Sales AS og det individuelle medlemmet. Medlemskap i lojalitetsprogrammet opprettes ved å registrere en personlig profil og gi samtykke. Samtykke omfatter Hurtigrutens generelle personvernvilkår og de spesifikke medlemskapsbetingelsene for 1893 Ambassador-programmet.

1.2 Medlemskap skjer på individuell basis. Hvert medlem mottar sitt eget personlige medlemsnummer. Det er ikke tillatt at en person har mer enn én medlemsprofil. Medlemskapet registreres i medlemmets fulle navn sammen med medlemmets personlige e-postadresse. Minstealder for medlemskap er 18 år. Bare fysiske personer kan bli medlem. Det er ikke tillatt å bruke medlemskapet i kommersiell hensikt.

1.3 Det koster ikke noe å registrere seg for Nivå 1-medlemskap i 1893 Ambassador-programmet. Ved medlemskap på et høyere nivå, samt enkelte eksisterende og fremtidige medlemsfordeler, kan det kreves kjøp av Hurtigruten-produkter og -tjenester.

1.4 Hurtigruten har som mål å kontinuerlig utvide utvalget av medlemsfordeler og vil regelmessig lansere nye fordeler samt utvikle og endre eksisterende fordeler og programmet som et hele. Enkelte fordeler kommer også til å være tidsbegrensede, mens andre kan fjernes etter Hurtigrutens beslutning uten varsel på forhånd eller kompensasjon.

1.5 Eventuelle rabatter på Hurtigrutens sjøreiser, utflukter eller andre reisearrangementer avhenger av tilgjengelighet og gjelder bare fremtidige bestillinger. Hurtigrutens standardvilkår og betingelser relatert til slike bestillinger gjelder, som kansellering, betalingsvilkår og endring av bestillingen eller reiseruten. Enkelte fordeler om bord kan ytes avhengig av tilgjengelighet og driftsbegrensninger deriblant overholdelse av lokale lover. Det gis ikke noen tilsvarende refusjon i form av kontanter, kreditt eller alternative fordeler eller kompensasjon for eventuelt utilgjengelige produkter eller tjenester som ikke belastes separat.

1.6 Gjennom 1893 Ambassador-programmet kan medlemmer motta rabatter eller tilbud fra Hurtigrutens programpartnere. Enhver tjeneste eller ethvert produkt fra slike partnere er en rettslig bindende avtale mellom medlemmet og programpartneren. Hurtigruten er ikke noen part i en slik avtale og er ikke ansvarlig for eller aksepterer intet erstatningsansvar for dennes ytelse inkludert eventuelle feil eller utelatelser i produktene eller tjenestene som er kjøpt av programpartnere. Hurtigruten ber imidlertid om at medlemmer som får problemer med partnere, informerer Hurtigruten om dette.

1.7 Bare registrerte medlemmer har krav på å benytte medlemskapet. Medlemskapet og de tilhørende fordelene er personlig og kan ikke overføres til andre. 1893 Ambassador-fordelene gjelder bare for individet spesifisert som medlem dersom ikke noe annet er avtalt.

1.8 Medlemmer kan avslutte medlemskapet når som helst. Oppsigelsen gjøres elektronisk via et eget skjema eller ved å trekke tilbake samtykket som det henvises til i punkt 1.1 og 2. Det gis ikke noen tilsvarende refusjon i form av kontanter, kreditt eller kompensasjon for eventuelle tap av fordeler under programmet enten de er benyttet eller ikke. Et tidligere medlem kan bli med i programmet igjen under gjeldende vilkår, med det tas ikke hensyn til eller gis ikke kreditt for eventuelt tidligere medlemskap i programmet, inkludert eventuelle nivåkriterier eller tidligere kvalifiserte reiser. I praksis tilbakestilles medlemskapet til programmets laveste inngangsnivå, og eventuelle tidligere fordeler eller rettigheter gjelder ikke.

1.9 Hurtigruten forbeholder seg retten til å godkjenne, avvise, suspendere eller terminere medlemskap når som helst, av hvilken som helst grunn eller ingen grunn av eget forgodtbefinnende. Det gis ikke noen tilsvarende refusjon i form av kontanter, kreditt eller kompensasjon med hensyn til slike suspenderte eller terminerte medlemskap for eventuelle tap av fordeler under programmet enten de er benyttet eller ikke.

1.10 Uten at det berører den ovennevnte bestemmelsen, gir ethvert brudd på disse vilkårene og betingelsene for medlemskapet, misbruk av medlemskap eller nektet reise med Hurtigruten, Hurtigruten rett til å terminere medlemmets medlemskap med umiddelbar virkning. Slike suspenderte, eller terminerte, medlemskap kan resultere i tap av fordeler under programmet enten de er opptjent eller ikke.

1.11 Medlemmer kan gå fra nivå 1 til nivå 2 etter å ha tilfredsstilt kriteriene for nivå 2-medlemskap. Foreløpig kriteria er en fullført sjøreise bestående av minst 3 påfølgende overnattinger i lugar med Hurtigruten. Hurtigruten kan endre kriteriene for medlemskapsnivå og opprettholdelse av nivå fra tid til annen. Medlemmer blir automatisk oppgradert til nivå 2 i løpet av 48 timer etter ilandstigning fra en fremtidig kvalifisert reise. Medlemmer med en fremtidig bestilling bør kontakte Hurtigruten kundeservice for å legge medlemskapet til bestillingen. Hvis et medlemsnummer ikke oppgis ved bestillingstidspunktet eller før reisen, kan et medlem kreve oppgradering til nivå 2 opptil seks måneder etter datoen for ilandstigningen av den kvalifiserte reisen.

1.12 Hurtigruten kan etter eget forgodtbefinnende når som helst øke eller redusere antall medlemskapsnivåer og/eller endre organiseringen, strukturen, navnet og fordelene for disse nivåene. 

1.13 I henhold til punkt 1.14 nedenfor gjelder medlemsfordelene og -tilbudene for nivå 1 fra medlemskapet registreres, og medlemsfordelene og -tilbudene for nivå 2 gjelder fra tidspunktet for oppgraderingen.

1.14 Ingen medlemskapsfordeler eller -tilbud kan gjøres krav på i ettertid ved å gjøre krav på en fordel som et medlem hadde krav på, men som ikke ble gjort krav på i tide selv om vedkommende hadde rett til det (uavhengig av om en reise har funnet sted eller ikke). Enhver fordel eller ethvert tilbud relatert til Hurtigruten-bestillinger (inkludert rabatter for sjøreiser og utflukter eller fasiliteter og fordeler om bord) skal bare gjelde hvis medlemskapet registreres hos Hurtigruten ved bestillingstidspunktet og som gjeldende for medlemskapsnivået ved bestillingstidspunktet (uavhengig av om en reise har funnet sted eller ikke).

2. Personvern

Det kan bare inngås medlemskap dersom det gis samtykke til markedsføring elektronisk og via post. Det kreves også at medlemmet oppgir navn, adresse, e-postadresse og andre obligatoriske personopplysninger på registreringstidspunktet. Medlemmet aksepterer at Hurtigruten registrerer personopplysninger og bruker disse til å administrere sin egen medlemsdatabase samt kommunikasjonsformål. Hurtigruten deler ikke personopplysninger med tredjeparter. For å distribuere Hurtigruten-kampanjer til sine medlemmer deler Hurtigruten kundeopplysninger med distributørbedrifter. Disse bedriftene har ikke tillatelse til å dele personopplysninger med noen andre.

2.1 Hurtigruten er dataadministrator for kundens personopplysninger. Personvernerklæringen forklarer hvordan Hurtigruten samler inn, bruker og presenterer personopplysninger.

Se retningslinjene våre for personvern for mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

2.2 Vi benytter markedsføringsnettverk som Google, Facebook, Instagram og X (Twitter). Kontaktinformasjon og andre relevante opplysninger som vi har registrert om deg, kan utleveres til disse tjenestetilbyderne. Vi bruker slike tjenestetilbydere for å vise deg eksklusive, skreddersydde og relevante reklamer, tilbud og anbefalinger og til å gjennomføre analyser og utvikle tjenestene våre.

2.3 Ved å registrere seg samtykker medlemmer til å jevnlig motta informasjon om gjeldende status for medlemskapet, nye programtilbud, medlemsfordeler og tilbud fra Hurtigruten og dens partnere. Dette samtykket kan til enhver tid trekkes tilbake, men dette avslutter medlemskapet i 1893 Ambassador-programmet.

3. Generelle vilkår og betingelser

3.1 Medlemskap i 1893 Ambassador-programmet og dets fordeler tilbys utelukkende etter Hurtigruten Global Sales AS forgodtbefinnende, og vi forbeholder oss retten til å endre eller avslutte programmet eller deler av det til enhver tid.

3.2 Hurtigruten forbeholder seg også retten til å endre eksisterende vilkår og betingelser til enhver tid. Vilkårene og betingelsene vises på nettstedet til Hurtigruten når de revideres fra tid til annen. Dersom medlemmet ikke ønsker å akseptere eventuelle reviderte vilkår og betingelser, kan medlemmet melde seg ut av programmet. Dersom medlemmet fortsatt deltar i programmet (deriblant ved å åpne eller motta fordeler fra programmet) etter at de reviderte vilkårene og betingelsene er lagt ut, indikerer dette at endringene er akseptert.

3.3 Hurtigruten har rett til å overføre medlemskapet og/eller duplisere medlemskapet og overføre dupliserte medlemskap (i hvert tilfelle med medfølgende rettigheter og krav til et slikt medlemskap eller duplisert medlemskap under vilkårene til denne avtalen) til et annet selskap innenfor Hurtigruten-gruppen eller en hvilken som helst forhenværende gruppe selskaper som er fisjonert, overført eller børsnotert etter en relevant selskapshendelse så sant det overførte fortsetter å operere under et Hurtigruten-varemerke som Hurtigruten Expeditions og Hurtigruten (som slike varemerker kan navngis fra tid til annen). Dette kan for eksempel forekomme som en del av restrukturering og kan resultere i at slike varemerker utvikler separate og egenartede lojalitetsprogrammer for sine respektive dupliserte medlemskap. Vilkårene for slike lojalitetsprogrammer kan etter hvert enkelt varemerkes eget forgodtbefinnende tillate at bestemte fordeler overholdes mellom forskjellige lojalitetsprogrammer.

3.4 Hurtigruten er ikke ansvarlig for personopplysninger som medlemmet selv deler med eller oppgir til en tredjepart inkludert Hurtigrutens partnere som leverer produkter og tjenester direkte til medlemmer under dette programmet.

3.5 Det er medlemmets ansvar å behandle innloggingsopplysninger, som brukernavn og passord konfidensielt. Medlemmet er ansvarlig for å ikke oppgi slike opplysninger til tredjeparter. Enhver transaksjon som utføres ved hjelp av medlemmets innloggingsopplysninger skal anses som godkjent av medlemmet. Hurtigruten er ikke ansvarlig for transaksjoner gjennomført via misbruk av eller uautorisert tilgang til medlemmets innloggingsopplysninger. I tilfelle mistanke om eller faktisk misbruk må medlemmet selv kontakte Hurtigruten så fort som mulig for å stoppe eller forhindre misbruk.

3.6 Spørsmål om 1893 Ambassador-programmet skal sendes til [email protected]

3.7 Hurtigruten tilbyr 1893 Ambassador-programmet «som det er», og i samarbeid med programmets tredjepartspartnere som tilbyr produkter og tjenester under et direkte kontraktsforhold med medlemmer i henhold til størst mulig utstrekning i samsvar med gjeldende lov, utrykker vi her en tydelig ansvarsfraskrivelse fra garantier av alle slag, enten de er uttrykte eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til garantier for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, design, nøyaktighet, evne, tilstrekkelighet, fullstendighet eller tilgjengelighet av slike produkter og tjenester.

3.8 Ikke noe i disse vilkårene og betingelsene er ment for eller skal tolkes til å opprette eller etablere noen form for byrå-, partnerskap- eller fellesforetaksforhold mellom Hurtigruten Global Sales AS (og andre Hurtigruten-gruppeselskap) og programmets partnere.

3.9 Disse vilkårene og betingelsene og alle tvister eller krav som kan oppstå ut fra eller i forbindelse med dem eller det de omhandler, er underlagt av og skal tolkes i samsvar Norges lover. Medlemmer samtykker til at stedet for alle tvister skal være Oslo Tingrett.  

Vilkår og betingelser frem til 6. november 2023

1. Medlemskap i 1893 Ambassador-programmet

1.1 Medlemskap i Hurtigrutens lojalitetsprogram «1893 Ambassador» opprettes mellom Hurtigruten Global Sales AS org. nr. 914 904 633, og det individuelle medlemmet «medlemmet». Medlemskap i lojalitetsprogrammet opprettes ved å registrere en profil og avgi samtykke. Samtykke omfatter Hurtigrutens generelle personvernsvilkår og de spesifikke vilkårene knyttet til medlemskap i 1893 Ambassador-programmet.

Medlemskapet er personlig. Det er kun det registrerte medlemmet som er berettiget til å benytte seg av medlemskapet. Det er 18 års aldersgrense for medlemskap.

1.2 Hvert medlem får sitt eget personlige medlemsnummer. Bare fysiske personer kan bli medlemmer. Det er ikke tillatt for en person å ha mer enn én medlemsprofil. Medlemskapet er registrert i medlemmets fulle navn, med den e-postadresse som medlemmet har oppgitt. Bruk av medlemskap til kommersielle formål er ikke tillat.

1.3 Det koster ingenting å melde seg inn i 1893 Ambassador-programmet. Enkelte eksisterende og fremtidige medlemsfordeler kan fordre kjøp av Hurtigrutens produkter og tjenester eller kun realiseres gjennom slike kjøp.

1.4 Hurtigruten AS arbeider for å kontinuerlig utvide omfanget av medlemsfordeler og vil stadig kunne lansere nye, utvikle og endre eksisterende fordeler. Enkelte fordeler vil også være av tidsbegrenset natur og andre vil kunne fjernes av ulike årsaker.

En oversikt over tilgjengelige medlemsfordeler og tilbud med tilknyttede betingelser vil være tilgjengelig her.

1.5 Gjennom 1893 Ambassador-programmet kan medlemmene få rabatter og tilbud hos Hurtigrutens samarbeidspartnere. Hurtigruten AS er ikke ansvarlige for eventuelle feil eler mangler ved produkter eller tjenester som kjøpes av samarbeidspartnerne. Hurtigruten ber imidlertid om at medlemmer som opplever problemer med samarbeidspartnere varsler Hurtigruten AS.

1.6 Medlemskapet og de tilhørende fordelene er ikke overførbare. 1893 Ambassador-fordeler gjelder kun den som står oppført som medlem om ikke annet er oppgitt.

1.7 Som medlem kan du når som helst velge å avslutte medlemskapet ditt. Avmelding skjer elektronisk på et eget registreringsskjema

1.8 Hurtigruten forbeholder seg retten til å godkjenne, avvise eller oppheve medlemskapet når som helst, av enhver eller ingen grunn, etter eget skjønn.

1.9 Brudd på disse medlemsvilkårene eller misbruk av medlemskapet, gir Hurtigruten AS rett til å terminere medlemskapet til medlemmet med umiddelbar virkning.

2. Personvern

Medlemskap kan kun inngås dersom det avgis samtykke til elektronisk markedsføring og forutsetter at medlemmet oppgir navn, adresse og annen påkrevet persondata ved registrering. Medlemmet aksepterer at Hurtigruten registrerer personlig informasjon og bruker det til å styre sin egen database av medlemmer, og til kommunikasjonsformål. Hurtigruten vil som hovedregel ikke dele data med tredjepart. For å kunne sende ut Hurtigruten-kampanjer til medlemmer deler Hurtigruten kundedata med postordreselskap. Disse selskapene har ikke lov til å dele persondata med andre.

2.1 Hurtigruten AS er behandlingsansvarlig for medlemmenes personopplysninger. Personvernerklæringen forklarer hvordan Hurtigruten samler inn, bruker og presenterer personopplysninger.

Se personvernerklæringen for mer informasjon om vår håndtering av personopplysninger.

2.2 Vi bruker annonsenettverk slik som Google, Facebook, Instagram og Twitter. Dine kontaktopplysninger og andre relevante data vi har registrert om deg vil kunne bli utlevert til disse tjenestetilbyderne. Vi bruker denne type tjenestetilbydere for å gi deg eksklusive, tilpasset og relevant reklame, tilbud og anbefalinger og for å utføre analyser samt utvikle våre tjenester.

2.3 Medlemmer samtykker ved inngåelse av medlemskap til å jevnlig motta informasjon om deres gjeldende medlemsstatus, programnyheter, medlemsfordeler og tilbud fra Hurtigruten AS og våre partnere. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake, men vil da medføre en utmelding av 1893 Ambassador-programmet.

3. Generelle betingelser

3.1 Hurtigruten forbeholder ser retten til når som helst endre eller avvikle programmet eller deler av det.

3.2 Hurtigruten forbeholder seg videre retten til å, når som helst, endre eksisterende vilkår og betingelser. Vilkårene skal være tilgjengelig på Hurtigrutens nettsider. Ved vesentlige endringer vil medlemmene bli informert. Hvis medlemmet ikke vil akseptere endringene kan medlemmet melde seg ut av programmet.

3.3 Hurtigruten har rett til å overføre medlemskapet med tilhørende rettigheter og forpliktelser til en annet selskap innen Hurtigruten-konsernet. Dette kan for eksempel skje i forbindelse med en omorganisering.

3.4 Hurtigruten har ikke et ansvar for persondata som medlemmet selv deler med eller oppgir til tredjepart.  

3.5 Det er medlemmets ansvar å behandle påloggingsinformasjon som brukernavn og passord konfidensielt. Medlemmet er selv ansvarlig for å ikke oppgi slik informasjon til tredjepart. Eventuelle transaksjoner gjennomført med medlemmets påloggingsinformasjon anses å være godkjent av medlemmet. Hurtigruten tar ikke på seg ansvaret for eventuelle transaksjoner ved misbruk eller uautorisert tilgang til medlemmets påloggingsinformasjon. Ved mistanke om eller ved misbruk må medlemmet selv ta kontakt med Hurtigruten så snart som mulig for å stanse eller forhindre eventuelt misbruk.

3.6 Spørsmål angående 1893 Ambassador-programmet stilles til [email protected].