View of Lofoten mountains from deck

Lofotveggen og Vestfjorden

Når man seiler vestover over Vestfjorden møter alle veggen.

Lofotveggen og Vestfjorden

Den opp til 80 kilometer brede fjorden som egentlig ikke er en fjord, men et avgrenset havområde, har vist seg tøff å krysse for mang en reisende. Vestfjorden mellom Salten og Lofoten var tidligere så fryktet at båtene lå sammen og ventet på godt nok vær til å seile ut for å møte veggen.

Høye, spisse og truende

For der ute reiser det seg en bratt vegg rett opp av havet, Lofotveggen, en samling av høye, spisse topper som på avstand kan lure dybdesynet til å tro at de alle ligger på rekke. Lofotveggen består av granitt og vulkanske bergarter som reiste seg opp av havet etter siste istid. Blant de mest kjente toppene er Vågekallen på Austvågøy, kjent fra Nordlandseventyret for å ha jaget etter De syv søstre og Lekamøya nedover kysten.

Det årlige Lofotfisket

Takket være spesielle dybdeforhold som sørger for mindre utveksling av vann med havområdene utenfor, har Vestfjorden ulike temperatursoner som har gjort den til gytestedet for skreien mellom januar og april. Hit kommer tusenvis av fiskere hvert år for det årlige Lofotfisket som henter skreien opp av havet og til middagstallerkener over hele verden.

Vestfjorden regnes å gå fra Værøy i vest og155 kilometer til Barøy fyr ved innløpet til Ofotfjorden. Hurtigruten krysser Vestfjorden mellom anløpsstedene Bodø og Stamsund.