reindeer-norway-hgr-143738_1920-photo_shutterstock

Rein

Et dyr som i lang tid både har hatt betydning for kultur og overlevelse i nord - og som er trekkdyr for julenissen.

A way of life

Reinen, som er avgjørende for den samiske kulturen og det samiske livet, leverer alt fra klær til mat og holdes i flokker som flyttes over lange avstander over store landområder i takt med årstidene.

En tøff hjort

Reinen er et hjortedyr der både bukker og simler har gevir som vokser hvert år. De lever av gress, blader, urter, reinlav og til og med sopp, som de graver opp fra snøen om vinteren. Bukkene er størst og veier rundt 70-150 kg og simlene er mindre og veier fra 40-100 kg. Kalvesesongen er fra april til juni.

wildlife-svalbard-hgr-156622_1920-photo_shutterstock
tromso-norway-hgr-145555_1920-photo_shutterstock

Julenissens hjelper

I moderne tid har reinsdyr også blitt julenissens trekkdyr. I 1893 skrev den engelske forfatteren Clement Clarke Moore ”A visit from St. Nicholas” om julenissen og de åtte reinsdyrene som trakk sleden hans.

Det niende reinsdyret Rudolf (han som var rød på nesen), ble introdusert i en amerikansk julefortelling og sang i 1939.

Hvor lenge har rein vært i Norge?

Da innlandsisen trakk seg tilbake etter siste istid for mer enn 10.000 år siden, kom det både mennesker og rein til Norge. Antagelig kom reinen først, og deretter fulgte jegerne etter. Flere arkeologiske utgravninger av steinalderboplasser har vist at de første menneskene som levde her i landet jaktet på rein.

Det er altså mye som tyder på at reinen har holdt til på de nordligste landområdene på jorden (Canada, Alaska, Norge, Finland, Russland, Kina, Svalbard og Grønland) i veldig lang tid, og de har tilpasset seg de ekstreme kulde- og snøforholdene som råder på vinterstid.

kirkenes-norway-hgr-154540_1920-photo_getty_images