A group of Sami people in traditional dress

Norsk kultur: Samene

Samene er urbefolkningen i Nord-Norge, i tillegg til i Sverige, Finland og nordlige Russland.

Det er stor mulighet for at du vil oppleve noe av samekulturen på reisen din langs norskekysten, særlig på havnene langt mot nord. Faktisk bor over halvparten av alle norske samer i Finnmark. Det er tre forskjellige samedialekter i bruk i Norge, og samisk regnes som en offisiell dialekt fem steder i Finnmark og i en kommune i Tromsø. Språket og de unike dialektene er noe svekket i kyststrøkene, da mange begynner å bruke norsk som hovedmål i stedet. Men fortsatt hører du samisk forskjellige steder i Nord-Norge.

Hvem er samene?

Samene har alltid bodd i Nord-Norge, og i nordre områder av Sverige, Finland og Russland. Derfor handler mye av historien hennes om interaksjoner mellom den etablerte kulturen deres og folk som begynte å bosette landet deres. På 1400- og 1500-tallet trakk norske bønder nordover og begynte å kolonisere samiske landområder, noe de norske myndighetene senere oppfordret til.

På den tiden jaktet samene på reinsdyrene. Det var først senere de ble reingjetere, noe som gjorde dem til nomadefolk i Nord-Norge. Denne kulturen ble problematisk da de skapte nasjonale grenser, som samene tidligere ikke hadde trengt å forholde seg til. Landegrensene, og konsekvensene rundt dem, tvang forskjellige samekulturer til å leve sammen på måter de ellers ikke ville gjort.

I Finnmark kan du se hvordan samene har levd gjennom århundre. Mange er fortsatt reingjetere, og en tur til Nord-Norge er ikke fullendt før du møter samiske handelsmenn langs veien som selger tradisjonelle varer.

Der du kan oppleve samisk kultur

Du vil antagelig møte på samer og se samisk kultur når du er i Nord-Norge, men hvis du har lyst til å være sikker, har du noen muligheter. Karasjok er samenes hovedstad, og her finner du også Sapmi kulturpark hvor du kan besøke tradisjonelle boliger, møte samefolket og se reinsdyr. I løpet av høsten og vinteren er det rundt 60 000 reinsdyr i byen. Kautokeino er den andre store samiske byen i Norge. Samene har hatt en lang og ofte turbulent historie i Norge, så det å hilse på og se at de nå har sitt eget sameting, flagg, frigjøringsdag og enda mer, er en fin mulighet for alle reisende.