Hurtigruten in Risøyrenna

Risøyrenna

En trangt sund som ble til en stor skipslei

Risøyrenna

Som stortingsmann hadde Richard With startet arbeidet med å mudre opp det grunne Risøysundet mellom Andøya og Hinnøya. Dette ville åpnet handelsstedet hans, Risøyhamn, for mer skipstrafikk. Senere ble renna utvidet slik at Hurtigruten-skipene også kunne seile gjennom.

Celeber åpning

Risøyrenna er 4,8 kilometer lang, 7 meter dyp og med en bunnbredde på 100 meter. Da Risøyrenna ble åpnet den 26. juni 1922, var det Hurtigrute-skipet DS Finmarken som først seilte gjennom renna. Som kortesje hadde skipet nærmere 400 båter. Og om bord på DS Finmarken var det noen svært celebre gjester. ”Hurtigrutens far” Richard With hadde selskap både av Kong Haakon, lagtingspresident Jahren og statsråd Aavatsmark, i tillegg til stortingsrepresentanter fra Nord-Norge. Dermed var det slutt på å seile gjennom Tjeldsundet og legge til ved Lødingen, til fordel for en passasje som åpnet Vesterålen fra nord.

Risøyrenna har blitt mudret opp i flere omganger. Opprinnelig var det et sund man skulle kunne ri over ved fjære sjø. Risøysundet fortsetter over i Sortlandssundet og lar dermed Hurtigruten legge til i Stokmarknes og Sortland før den kommer gjennom renna til Risøyhamn og videre til Harstad på vei nordover fra Lofoten.