Hva vi gjør

Vi har innført strenge krav til ombordstigning for både gjester og besetningsmedlemmer.

Screening ved ombordstigning

Vi har innført strenge ombordstigningskrav for både gjester og besetningsmedlemmer. De spesifikke kravene kan variere fra seilas til seilas, men kan omfatte testing før avreise, helsescreening og krav om vaksinasjonsbevis.

Nye helse- og sikkerhetsprotokoller

I tillegg til forbedret rengjøring og desinfisering har vi innført nye protokoller, inkludert regler for munnbind, kapasitetsbegrensninger og andre tiltak i tråd med lokale krav.

Kontinuerlig overvåking for å identifisere risikoer og iverksette tiltak raskt

Vi overvåker regelmessig helsen til våre gjester og mannskap under hvert cruise. Hvis det er nødvendig, iverksetter vi de robuste prosedyrene vi har etablert for å forebygge og håndtere utbrudd.

Medisinsk senter om bord med behandling og ekspertise av høy kvalitet

Vi har utvidet den medisinske kapasiteten om bord. Ekspedisjonsskipene våre har et velutstyrt medisinsk senter med lege og sykepleier tilgjengelig hele døgnet.