En del av
Hurtigruten Group

Ofte stilte spørsmål om nordlys

Ofte stilte spørsmål om nordlys Sjekk ut veiledningen vår med de mest vanlige spørsmålene om det utrolige nordlyset.

Tar 7 min å lese


Hvor kan jeg se nordlys?

De vanligste stedene å se nordlys på er i polarregionene, innen en radius på 2500 km rundt de magnetiske polene. Dette området kalles aurorasonen, eller auroraovalen. Jo lenger nord du befinner deg, desto større sjanse har du for å oppleve nordlyset. Det beste stedet å jakte på nordlyset er nord for den nordlige polarsirkelen (66°33’N), hvilket gjør Nord-Norge og Svalbard til noen av de beste stedene i verden å se nordlys.

Når kan jeg se det?

Selv om nordlyset teknisk sett er til stede mesteparten av året, så er det ikke mørkt nok til å kunne se det i sommermånedene, ikke engang nord for polarsirkelen. Den arktiske vintersesongen varer fra slutten av september til slutten av mars / begynnelsen av april. I denne perioden er den arktiske himmelen mørk nok til at nordlyset er synlig under de rette forholdene. Nordlyset er mest aktivt rundt jevndøgnene i mars og september.

Det vanligste tidspunktet å se nordlyset på er mellom kl. 17.00 og 02.00. Det pleier ikke å vise seg så lenge om gangen – noen ganger kun i noen minutter før det forsvinner, for så å komme tilbake igjen. Et bra nordlysshow kan vare bare rundt 15–30 minutter om gangen, men er du heldig kan det holde på i et par timer eller lenger.

De beste forholdene for å kunne se nordlys er når himmelen er mørk og klar uten skyer. Noen hevder at nordlyset viser seg ved lave temperaturer, men dette stemmer ikke. Grunnen til at man kan se nordlyset bedre når det er kaldere, er fordi himmelen da har en tendens til å være skyfri.

Hvordan blir nordlys til?

Lysshowet vi ser fra bakken er forårsaket av elektrisk ladede partikler fra verdensrommet som kommer inn i jordens øvre atmosfære i veldig høy hastighet.

Hvordan kan jeg vite om nordlyset vil komme?

Prognoser kan også gi en pekepinn. Kp-indeksen regnes for å være den mest presise, den er mye mer nøyaktig enn værmeldingen. Prognosen viser planetens magnetiske indeks på en skala fra en til ni, der én er veldig lav aktivitet og ni er veldig høy aktivitet. Det geofysiske instituttet ved universitetet i Alaska har en nettside som viser lysaktivitet i alle polarlysområdene. Du kan også sette deg på en e-postliste og motta varslinger på e-post når nordlysaktiviteten overstiger fire til fem på Kp-skalaen. 

Blir nordlyset påvirket av solflekker?

Både ja og nei. Solsyklusen viser til antall solflekker som er på solens overflate. Denne syklusen varer mellom 11 og 15 år. Når solen er på sitt mest aktive og produserer mange solflekker, blir det kalt solmaksimum og når solflekkene er på sitt laveste, blir det kalt solminimum.

Nordlyset er mest aktivt og mest intenst rundt solmaksimum, og i de tre til fire årene som følger. I denne perioden kan nordlyset sees lengre sørover enn vanlig. Dette er på grunn av det økte antallet elektrisk ladde partikler som treffer jorden. Men nordlyset i polarregionene er ikke avhengig av solflekkaktivitet i det hele tatt. Så ja, i noen tilfeller påvirker solflekker nordlyset, men dette gjelder altså ikke områdene under auroraovalene.

Blir dyrene påvirket av nordlyset?

Hunder bjeffer ofte mot himmelen når det er nordlys, noe som indikerer at andre dyr også kan være klar over at det er der. Selv om vi ikke kan si det helt sikkert, er det veldokumentert at det finnes ting dyr kan oppfatte som mennesker ikke kan. Det er mulig at dyr kan merke den naturlige forstyrrelsen som oppstår under et aktivt nordlys.

Lager nordlys lyd?

Flere folk som bor i nordlysområder, spesielt i inuittsamfunn, mener at de har hørt nordlyset lage lyd. Vitenskapelig virker ikke dette mulig ettersom lyd ikke har samme hastigheten som lys. Nordlyset foregår 100 km oppe på himmelen, så hvis noe lager lyd, må det spres med samme hastighet som lyset, ellers vil lyden oppstå så lenge etterpå at de to ikke kan knyttes til hverandre. Det er blitt forsøkt å ta lydopptak av nordlyset, men hittil har ingen lyd blitt oppdaget.

Men ingenting innenfor vitenskapen er umulig. Det finnes teorier om at en form for elektrisk utladning fra nordlyset kan produsere lyd som vi kan høre, men dette er ennå ikke blitt bevist.

Blir nordlyset påvirket av måneskinn?

Det kommer an på hvor intenst nordlyset er. Hvis nordlyset er svakt, vil måneskinnet påvirke sikten – sterkt måneskinn vil gjøre det vanskelig å se nordlyset, eller gjøre det helt usynlig. Den beste tiden å oppleve et spektakulært nordlys på er når det er nymåne.

Men hvis nordlyset er sterkt, kan det til og med sees i fullt måneskinn.

Er nordlys og sørlys det samme?

Nordlyset og sørlyset er speilbilder av hverandre. Når det er sommer på den nordlige halvkule og nordlyset er usynlig, så er det vinter i Antarktis og sørlyset vil være synlig, og motsatt.

Nordlyset er mer populært blant turister fordi nordområdene er lettere tilgjengelige, mer gjestmilde, og det er mer å se og gjøre der. I løpet av vinteren blir Antarktis omringet av tykk, drivende pakkis som gjør det nærmest umulig å reise dit. I Arktis derimot, gjør de bosatte områdene langs norskekysten, Alaska, nordlige Canada, Sør-Grønland, Island og nordover i Skandinavia og Russland det enkelt for turister å komme dit og oppleve nordlyset.

Kan du se nordlys fra verdensrommet?

Både nordlys og sørlys er synlig fra verdensrommet. Astronauter på Den internasjonale romstasjonen har utsyn mot begge polarlysene på reisen rundt jorden. Men polarlyset du ser fra rommet er mye mindre variert enn det du ser på jorden. Dette er fordi aurorastrukturene vokser på himmelen og forandrer form avhengig av hvor langt du er fra dem. Det er mer variasjon i nordlyset du kan se fra bakken enn det du kan se fra verdensrommet.

Har andre planeter aurora?

Mars, Jupiter og Saturn har alle aurora. Mange mener at det også oppstår på Uranus og Neptun. Lyset på Jupiter og Saturn produserer ultrafiolette og infrarøde utslipp som ikke er synlige for det blotte øyet, men som kan fanges opp av spesielle kameraer. Det kan hende det finnes synlig aurora der også, men det vil i så fall være veldig forskjellig fra det vi ser på jorden.

Mars har også aurora, men denne er helt forskjellig fra den på andre planeter ettersom Mars ikke har et globalt magnetisk felt, slik som jorden har. Auroraen er avhengig av planetens magnetiske felt, så den vises ikke i ringer slik vi ser fra jorden. Auroraen på Mars er mer lokalisert og forekommer bare på enkelte steder hvor det er magnetiske steiner på overflaten.

Er nordlys skadelig for mennesker?

Nordlyset foregår så høyt oppe i atmosfæren at det ikke er noen risiko for folk som ser det fra bakken.

Nordlyset i seg selv er ikke skadelig for mennesker, men de elektrisk ladde partiklene som produseres kan ha potensielt negative innvirkninger på infrastruktur og teknologi. Partiklene produserer elektrisk strøm som treffer jorden. I ekstreme tilfeller kan dette påvirke elektriske strømledninger, olje- og gassledninger, datanettverk og iCloud-systemer. Det kan også være en risiko for fly som flyr i veldig stor høyde. Men veldig få fly flyr så høyt, og om de gjør det, holder de ikke høyden lenge nok til at det utgjør noen fare.

Hvordan tar jeg bilder av nordlys?

Å fotografere nordlyset er ikke noen eksakt vitenskap. Det finnes en rekke variabler som spiller inn. Alle kameraer og objektiver gir forskjellige resultater, så litt prøving og feiling er nødvendig for å finne ut hva som fungerer best for deg. Det er også viktig å huske at ingen nordlys er like. Dette betyr at innstillinger som fungerer én natt, kanskje ikke vil fungere den neste. Men ikke la det ta motet fra deg. Eksperimenter med forskjellige innstillinger og se de varierte resultatene de gir, det er en del av moroa.

Andre historier

Penguins perched on the ice of Cuverville Island, Antarctica. Credit: Espen Mills / HX Hurtigruten Expeditions

Registrer deg for vårt nyhetsbrev

Bli den første til å høre om våre siste tilbud, spennende reiseruter og inspirerende artikler. 

Registrer deg her