En del av
Hurtigruten Group

Har skipene rullestoltilgang?


Hurtigruten Expeditions ønsker alle gjester med ulike funksjonshemninger velkommen.

På grunn av den måten ekspedisjonscruise fungerer, tar reisene våre oss ofte langt unna de ressursene og fasilitetene vi er vant til i hverdagen. Vi forstår at funksjonshemninger og bevegelighetsproblemer kan variere i alvorlighetsgrad. Derfor anbefaler vi at alle gjester vurderer å ha med seg en ledsager hvis de trenger assistanse, enten om bord eller på land, på grunn av miljøet, aktuelle aktiviteter eller de unike sikkerhetskravene om bord på et ekspedisjonsskip.

Vi snakker gjerne om tilgang for funksjonshemmede personer og personer med redusert bevegelighet på hver reiserute for å forstå behovene og forventningene til hver gjest. På den måten kan vi tilrettelegge for deltakelse i programmene våre og bidra til at forventningene samsvarer med opplevelsene vi kan tilby.

Hvis du har behov for rullestol, ber vi deg være oppmerksom på at du må ta med din egen. For å sikre god adkomst rundt på skipet kan ikke rullestoler og mobilitetshjelpemidler være bredere enn 60 cm.

Alt mobilitets- og medisinsk utstyr som tas med om bord, må kunne bæres sikkert og må deklareres før seilingen. Vi kan be om å begrense antall deler og verdien på utstyr, og kan nekte å ta med utstyr hvis det ikke er trygt eller hvis vi ikke er blitt varslet om det i tide for å utføre en risikovurdering.

Besetningen kan ikke pålegges å løfte gjester eller dytte rullestoler, eller å gi personlig pleie som assistanse med mat, medisiner, personlig hygiene eller toalettbesøk. Vi tar selvfølgelig imot gjester som trenger slik assistanse, men krever at de for egen regning har med seg en ledsager som kan gi denne støtten. Dersom en nødsituasjon oppstår vil besetningen vår tilby ekstra evakueringsassistanse til funksjonshemmede gjester og gjester med redusert bevegelighet.

Hurtigruten Expeditions kan ikke garantere at gjester med funksjonshemminger eller redusert bevegelighet vil være i stand til å delta i aktiviteter som krever bruk av RIB-båter eller andre lettbåter. Merk at Hurtigruten Expeditions tilbyr opplevelser som cruise i småbåter og landinger på steder med brygger, flyteramper, landganger og slipper, eller direkte til land. Vi kan ikke ta gjester som har behov for rullestol med på naturlandinger.

Ombordstigning i småbåter fra skipet eller land krever at gjestene kan gå inn i og ut av den lille båten. Denne avgjørelsen er tatt for å ivareta gjestenes og besetningens sikkerhet og velvære.

Hurtigruten Expeditions tilbyr flere utflukter som leveres av tredjepartsleverandører. Vi tilrettelegger og prøver å gjøre alle utfluktene våre tilgjengelige, men vi kan ikke garantere at alle vil være rullestolvennlige eller passende for gjester med redusert bevegelighet. Noen anløpshavner kan ha begrensede fasiliteter, og gjestene kan bli nødt til å navigere seg gjennom brygger, flyteramper, landganger, slipper, bratte ramper eller trapper med hindringer.

For at alle gjester skal kunne evakueres trygt under en nødsituasjon, kan gjester som trenger rullestol kun innkvarteres i lugarer for funksjonshemmede.

Antall gjester med rullestol som vi kan ta med om bord bestemmes av hvor mange besetningsmedlemmer vi kan bruke på å tilby assistanse ved evakuering i en nødsituasjon. Dette antallet bestemmes av antall lugarer for funksjonshemmede som er tilgjengelig på hvert skip.Lugarer for funksjonshemmede er tilgjengelige for gjester som trenger tilpassede bad og andre funksjonshjelpemidler. Standardlugarer har høyere dørterskler og kan være uegnet for større mobilitetshjelpemidler.

Vi kan dessverre ikke tilby vedvarende eller langvarig assistanse om bord. Gjester som velger å reise alene og merker at de har store problemer med mobilitets- og tilgjengelighetsutfordringer, kan be om å møte en overordnet skipsoffiser for å diskutere situasjonen med hensyn til deres egen sikkerhet og velvære. Under ekstreme omstendigheter kan gjesten bli nødt til å gå i land for egen regning.

Vi er opptatt av å tilby en hyggelig og tilgjengelig opplevelse for alle gjester, og vi svarer gjerne på alle spørsmål eller bekymringer du måtte ha.

Penguins perched on the ice of Cuverville Island, Antarctica. Credit: Espen Mills / HX Hurtigruten Expeditions

Registrer deg for vårt nyhetsbrev

Bli den første til å høre om våre siste tilbud, spennende reiseruter og inspirerende artikler. 

Registrer deg her