En del av
Hurtigruten Group

Folkeforskningsprogrammer

Vi er veldig stolte av å støtte mange viktige folkeforskningsprogrammer om bord på skipene våre når vi seiler til avsidesliggende destinasjoner.


I denne moderne, digitaliserte tidsalderen hvor folk reiser så mye, kan alle bidra til forskning. Forskere ønsker at helt vanlige turister skal hjelpe til med å forbedre forståelsen deres av noen av stedene i verden med størst artsmangfold. Hvert år blir tusenvis av mennesker folkeforskere som bidrar i mange forskjellige forskningsprosjekter over hele verden.

Vi er stolte av å støtte forskningen. Dette gjør vi ved å være vertskap for forskere, og støtte mange viktige folkeforskningsprosjekter om bord på skipene våre når de drar til steder utenfor allfarvei som Nordvestpassasjen, Svalbard, Antarktis og så videre. På hver sjøreise engasjerer vi gjestene våre i minst to folkeforskningsprogrammer, som en del av forsknings- og utdanningsprogrammet vårt om bord. Målet er å øke gjestenes kunnskap og interesse for områdene de seiler til.

The Polar Citizen Science Collective

Polar Citizen Science Collective bringer forskningen og polarekspedisjonsoperatører sammen ved å gi støtte til gjennomføring av folkeforskningsprogrammer.

Polar Collective ble grunnlagt i 2018, og hjelper turistindustrien med å delta i viktige forskningsprosjekter i noen av de mest fjerntliggende og kaldeste stedene i verden. Organisasjoner som driver med turisme i polare strøk, som Hurtigruten Expeditions, kan hjelpe til med logistikk slik at disse forskningsprosjektene kan pågå.

Samtidig gir disse prosjektene gjestene våre en unik mulighet til å være med på en lærerik opplevelse, hvor de får være ekte folkeforskere i polare strøk. Polar Collective støtter tiltak i både Arktis og Antarktis. For tiden følger de opp tredjeparts-folkeforskningsprogrammer som driver undersøkelser av dyrebestander, tangens mangfold, studier om planktonsamfunn og mye mer.

Dette er bare noen av prosjektene du kan engasjere deg i.

Aurorasaurs

Destinasjon | Norge

Aurorasaurs er det første folkeforskningsprogrammet vårt som samler observasjoner av nordlys og sørlys for å forbedre sporing i sanntid, samt å øke forståelsen vår av dette vakre fenomenet.

Når du deltar i folkeforskningsprogrammet kan du legge til observasjonene dine om lysfenomenene. Slik kan du hjelpe forskere til å forstå mer om hyppigheten deres, hvor de forekommer, og de visuelle egenskapene de har. Siden samler også inn relevante tweeter, kartlegger dem, og ber brukere om å hjelpe til med å bekrefte informasjonen som registreres, for på den måten bidra til at brukere får sanntidsvarslinger.

Happywhale

Destinasjon(er) | Alle

Happywhale bruker bilder gjester har lastet opp til å kartlegge bevegelsene til sjøpattedyr over hele verden. Hensikten er å øke forståelsen vår av hvaler og delfiner.

Programvaren bruker gjenkjenningsteknologi som vurderer bildene, og matcher dem med andre observasjoner av det samme dyret ved å sammenligne merker på hale- eller ryggfinnen. Alle individer får en unik profil. Profilene er lett tilgjengelig på nettsiden deres for forskere og dyreelskere, og kan brukes til alle slags forskningsprosjekter.

Fjordphyto

Destinasjon(er) | Antarktis

Planteplankton er grunnmuren i havets næringsnett. Teamet i Fjordphyto ønsker å forstå hva slags innvirkning klimaendringer og havissmelting har på planteplanktonet. Du kan hjelpe oss med å ta vannprøver, delta i secchiskive-undersøkelser, og registrere miljøforhold som temperaturer i sjøen og saltholdighet for å delta i dette prosjektet.

Dette kan hjelpe forskere med å danne seg et langsiktig inntrykk av endringen i planteplanktonsamfunnene i fjordene i polarområdene.

eBird

Destinasjon(er) | Alle

Konseptet med at alle fugletittere har unik kunnskap, erfaring og interesse, har forvandlet hobby til forskning i verdens største fugletittersamfunn. Med over 100 millioner fugleobservasjoner registrert i året, er eBird en gullgruve for forskning, naturvern og utdanning.

Målet med plattformen er å gjøre fugletitting mer givende. Brukerne kan lage lister, laste opp bilder og lydopptak, se kart over arters utbredelse, og få varsler om observasjoner av spesifikke arter. Gjennom tett samarbeid med hundrevis av organisasjoner og regionale eksperter verden rundt, kan eBird sikre at dataene både er oppdaterte og nyttige. Appen er tilgjengelig for alle over hele verden. Når vi får øye på fantastiske fugler på ekspedisjonene våre, oppfordrer vi deg til å dele observasjonene dine i eBird.

Southern Ocean Seabird Surveys

Destinasjon(er) | Antarktis

Southern Ocean Seabird Surveys-studien ble startet opp i 2015 for å forske på distribusjonen av fugler over havområdene.

Så langt har hundrevis av observasjoner fra Sørishavet og Antarktis blitt lagt til den eksisterende samlingen av data fra hele verden i eBird-databasen.

Prosjektet bygger et langsiktig overvåkingsprogram av sjøfugler i Sørishavet og langs Antarktishalvøya. De registrerte observasjonene hjelper forskere forstå hvordan fugler bruker havområdene. Dette kan bidra til å oppdage nye opplysninger om livene til arter i fjerntliggende områder, og hvordan adferden deres og bestander potensielt endres på grunn av klimaendringer.

Penguin Watch

Destinasjon(er) | Antarktis

Penguin Watch prøver å finne ut av hvorfor pingvinbestanden minker. De undersøker innvirkningen klimaendringer, fiskeindustrien, sykdom og forurensing har på koloniene, og forsøker å finne måter å begrense dem på.

Når du er om bord kan du hjelpe forskere med å overvåke bestanden ved å telle pingviner på bilder og videoer på plattformen Zooniverse. Denne forskningen kan påvirke internasjonal politikk i polarområdene, og lære allmennheten om innvirkningene av klimaendringer.

Cruise#Science

Destinasjon(er) | Svalbard

I samarbeid med Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) ønsker vi å finne verdien folkeforskningsprogrammer kan gi både forskningsprosjekter og cruiseaktører som tilbyr ekspedisjonsreiser.

Som et resultat av erfaringen med å engasjere «vanlige folk», har vi hjulpet til med å bygge bro mellom forskere og allmennheten. Denne forskningen øker kunnskapen og bevisstheten rundt Svalbard og klimadebatten, og minsker også sjansene for mistillit overfor vitenskapen.

SeaLeopard

Destinasjon(er) | Antarktis

Leopardselen (også kalt sjøleopard) er et av dyrene i Antarktis vi vet minst om. Den nåværende forskningen om disse dyrene har bare skrapet i overflaten om hva vi vet om antallet leopardseler, om adferden deres og hvordan de parer seg.

For å støtte bevaringsarbeid og fremme trygge møter mellom mennesker og seler, går prosjektet ut på at gjester deler bilder og videoer av leopardselene de har sett i Antarktis. Ved å sammenligne observasjoner fra hele Antarktis, har teamet som mål å få en bedre forståelse av biologien til disse dyrene.

iNaturalist

Destinasjon(er) | Alle 

iNaturalist ble utviklet av California Academy of Sciences og National Geographic Society. Dette er et sosialt nettverk hvor naturforskere, folkeforskere og biologer kartlegger og deler observasjoner av artsmangfold over hele verden.

En iNaturalist-observasjon registreres når en person støter på en individuell organisme på et spesifikt sted og tidspunkt. Brukere har opprettet og bidratt til titusenvis av forskjellige prosjekter på iNaturalist ved å registrere data fra såkalte artsjakter, biologiske kartleggingsarrangementer der man prøver å registrere alle artene som finnes i et spesifikt område.

Den 21. september 2022 hadde iNaturalists 3,2 millioner brukere bidratt med 115 651 000 observasjoner av planter, dyr, sopp, og andre organismer over hele verden. Mer enn 2000 publiserte forskningsresultater siterer iNaturalists observasjoner av forskningskvalitet som ligger ute på Global Biodiversity Information Facility (GBIF), ofte innen økologi, naturvern og klimaendringer.

South Georgia Big Seaweed Search

Destinasjoner | Sør-Georgia 

Tang er en viktig del av havets økosystem, og er både maten og gjemmestedet til mange arter. Den bidrar samtidig til nærings- og karbonsyklusen i kystområdene. Artsmangfoldet i havet i rundt Sør-Georgia befinner seg langt unna menneskelig påvirkning, men mangfoldet i området er i fare på grunn av klimaendringer som høyere temperaturer i havet, forsuring og fremmede arter (inkludert tang).

South Georgia Big Seaweed Searchs fokus er å studere artsmangfold og distribusjon av tang rundt øyene. Prosjektet er ledet av Natural History Museum i London, med støtte fra regjeringen i Sør-Georgia og Sør-Sandwichøyene. Ved å etablere et langsiktig overvåkningsprogram er det mulig å støtte fremtidig forvaltning og bevaring av øyas unike og viktige marine miljø.

PolarTag

Destinasjon(er) | Antarktis, Norge, Svalbard, Grønland, Island

Hvert år blir tusenvis av dyr over hele verden merket og sluppet fri igjen. PolarTag startet som en nettportal for de som besøker polarområdene (Arktis og Antarktis), hvor de kunne dele bilder av det lokale dyrelivet. Hvis du får øye på et merket dyr mens du er om bord, anbefaler vi at du engasjerer deg og deler bildene dine.

Alle observasjoner og bilder deles med forskere, slik at de kan få en visuell oppdatering om dyr som er merket.

Secchiskive-undersøkelse

Destinasjon(er) | Alle

Klimaendringer påvirker planteplanktonsamfunn over hele verden. Dette er bekymringsverdig fordi planktonet er en livsviktig oksygenprodusent, og en viktig del av næringskjeden i havet.

Å gjøre secchiskive-undersøkelser verden rundt er en av hjørnesteinene i forsknings- og utdanningsprogrammet vårt. Ved å senke en av disse skivene ned i havet, kan vi kartlegge konsentrasjonen av planteplankton i vannoverflaten. Denne viktige informasjonen brukes av forskere over hele verden for å forstå påvirkningen av klimaendringer.

Globe Cloud Observer

Destinasjon(er) | Alle

Bildene dine fra bakken kan hjelpe NASA til å få en bedre forståelse av skyene. Disse enkle formasjonene spiller en viktig rolle i å overføre energi fra sola til ulike steder på jorda.

Skyene endrer fasong fort. Derfor er regelmessige oppdateringer og observasjoner fra folkeforskere om bord verdifull informasjon. Ved å sammenligne disse bildene med satellittbilder, kan forskere få en bedre forståelse av hva som skjer i atmosfæren.

Aktive tilbakemeldinger

Uavhengig om de har vitenskapelig bakgrunn eller ikke, synes mange gjester det er spennende å bli med på vitenskapsprogrammet vårt. Fra å lære om effekten klimaet har på planteplankton til å få en bedre forståelse av nordlyset.

Aktivt engasjement

Vitenskapskoordinatorene er en viktig del av ekspedisjonsteamet, og de sørger for at folkeforskningsprogrammet gjennomføres om bord. For å garantere kontinuitet og kvalitet, starter vi vanligvis ett bestemt prosjekt på flere seilinger for å sikre at vi samler inn nok data for å støtte forskningen.

Aktivt samarbeid

Da vi startet med vitenskapsprogrammet vårt om bord på skipene, jobbet vi tett sammen med forskjellige organisasjoner som hjalp oss finjustere utvalget av prosjekter og forbedre gjesteopplevelsen. Vi er stolte av å ha støttet dem helt siden den gang.

Andre historier

Penguins perched on the ice of Cuverville Island, Antarctica. Credit: Espen Mills / HX Hurtigruten Expeditions

Registrer deg for vårt nyhetsbrev

Bli den første til å høre om våre siste tilbud, spennende reiseruter og inspirerende artikler. 

Registrer deg her