En del av
Hurtigruten Group

Norsk institutt for vannforskning

Vann er en av de mest livsviktige ressursene på planeten. NIVA utfører verdensledende forskning som bidrar til å beskytte globale vannkilder i mange år fremover.


Norsk institutt for vannforskning

Beskyttelse av økosystemene i ferskvann, langs kysten og i hav over hele verden

70 % av jordas overflate er dekket av vann, og over to tredjedeler av planetens dyreliv holder til der. Vannet er hjørnesteinen for alt liv rundt oss. Ferskvann, kyst- og havmiljøer produserer nesten 50 % av oksygenet i verden, og hjelper oss med internasjonal varetransport. Det gir også Hurtigruten Expeditions muligheten til å vise frem verdens vakreste områder. Dessverre står dette viktige økosystemet overfor store utfordringer fra klimaendringer, mikroplast, forurensing og økende temperaturer i havet. Det er her Norsk institutt for vannforskning (NIVA) kommer inn i bildet. De siste 60 årene har de jobbet aktivt med å beskytte vannkildene våre.

NIVA har base i Oslo, og har vært Norges fremste forskningsinstitutt på saltvann og ferskvann siden 1958. Gjennom samarbeid med mange forskjellige offentlige organer og myndigheter på både lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, forsøker instituttet å utvikle nye metoder og retningslinjer for å møte utfordringene verdens vannkilder står overfor. Uansett om de utfører et lite laboratorie-eksperiment eller et større eksperiment på økosystemer, passer NIVA-teamet på at all forskningen de gjør er omfattende for å virkelig forstå problemene som ferskvannet vårt og kyst- og havmiljøene står overfor. Siden de har tilgang på den nyeste teknologien, laboratorier og forskningsfasiliteter kan de forske på mange forskjellige ting, for eksempel miljøforurensing og effekten av klimaendringer. Samtidig kan de også jobbe med miljøovervåking og forebyggende tiltak mot forurensning.

Hurtigruten Expeditions og NIVA

Hurtigruten har en lang historie med å delta i programmer som overvåker og analyserer havvann i områdene vi opererer i. Siden 1932 har Hurtigruten Expeditions målt temperaturen i havet, saltholdighetsnivåer og algevekst. Dette har vi gjort som del av et pågående samarbeid med Havforskningsinstituttet og Norsk institutt for vannforskning (NIVA). For 80 år siden kastet vi en bøtte over bord for å samle inn prøver, og fraktet dem til hovedkontorene deres. I dag samler vi presise mengder ved å bruke det sofistikerte sensorsystemet Ferrybox. Dataene Ferrybox samler inn overføres via satellitt til NIVA. Forskerne bruker dataene til å overvåke den naturlige variasjonen i havet, og menneskets påvirkning på havet, inkludert klimaforandringer.

Andre historier

Penguins perched on the ice of Cuverville Island, Antarctica. Credit: Espen Mills / HX Hurtigruten Expeditions

Registrer deg for vårt nyhetsbrev

Bli den første til å høre om våre siste tilbud, spennende reiseruter og inspirerende artikler. 

Registrer deg her