First photo of DS Vesterålen - a sailing ship in a calm harbour

Historien om Hurtigruten: Begyndelsen

Da skibsfartspioneren Richard With grundlagde den originale norske kystrute tilbage i 1893, ændrede det for altid fremtiden for Norges kyst.

Også parat til fiskeriet

Vores historie starter i slutningen af det 19. århundrede med de bugnende fiskepladser, der findes langs den nordnorske kyst. Der var brug for, at de store fangster af sild, helleflynder og torsk kunne komme ned til det sydlige Norge, hvorfra de kunne eksporteres og imødekomme den stadigt stigende efterspørgsel i Sydeuropa.

Den lange rute på 1.250 sømil fra Bergen til Kirkenes var dog fyldt med farlige rev, små øer og smalle vige. Der var kun 28 fyrtårne nord for Trondheim og kun to søkort, hvilket gjorde natsejlads til en risikabel affære.

Forsendelsestjenesterne på dampskibene og de enkeltsejlende større skibe var også upålidelige og sjældne, hvilket gjorde rejsen både lang og besværlig. Dengang kunne det tage omkring tre uger at sende et brev fra Trondheim til Hammerfest - og hele fem måneder om vinteren.

Den norske regering ønskede at finde en løsning på denne situation. I 1891 opfordrede de rederierne til at afgive et tilbud på at drive en statsgodkendt rute mellem Trondheim og Tromsø eller Hammerfest med skibe, der kunne sejle om natten. Ingen svarede.

Regeringen forsøgte igen året efter, men datidens to største rederier var overhovedet ikke interesserede. Men hvor de andre bakkede ud, tog en enkelt mand udfordringen op: Kaptajn Richard With.

Den norske kystrute far

Kaptajn Richard Bernhard With blev født i Stokmarknes i 1846 med sejlads i blodet. Richard var søn af en skibskaptajn, der hjalp byen Tromsø med at anskaffe deres første handelsskib, og den unge Richard ville følge i sin faders kølvand, men i meget større format.

Richard With arbejdede i sine unge dage som styrmand på handelsskibe. Siden hen slog han sig ned, giftede sig og åbnede en handelsbutik i Risøyhamn for at udnytte det store sildefiskeri. I denne periode opdagede han hurtigt det voksende behov for bedre søtransport i regionen.

I efteråret 1880 begyndte With at rejse aktiekapital til et dampskibsselskab. I november 1881 begyndte den indledende drift med Richard With som skibskaptajn. I løbet af tre år var han i stand til at anskaffe yderligere to skibe, hvilket åbnede op for handelsruter mellem Bergen og Lofoten.

Kortlægning af vejen

With satte sig for at kortlægge hele Norges kyst sammen med Anders Holte, der var en erfaren, lokal sømand. Partnerskabet førte til den første store kystnavigationsmetode, der var baseret på nøjagtig registrering af observationer af havet og kysten.

With var en dreven forretningsmand, og han hyrede dygtige kaptajner, der kunne bruge det system, Holte havde udviklet til at navigere i kystfarvandet i mørket om natten, så han kunne skære værdifuld tid af hver eneste rejse, alt imens hans konkurrenter sov.

Da statsudbuddet kom i gang i 1892, var kaptajn Richard With klar til at trodse skeptikere og realisere den længe ventede vision om “den hurtige rute”.

Richard Witt, Hurtigruten's father

Charting the way through

With set about mapping the Norwegian coastline together with Anders Holte, an experienced local sailor. That partnership led to the coast's first major navigation method, based on accurately recording observations of the sea and coast.  

A canny businessman, With hired skilled captains who could use the system Holte had developed to navigate the coastal waters in the dark of night, shaving valuable time off each journey while his competitors slept.  

By the time the government tender came around in 1892, Captain Richard With was ready to defy sceptics and achieve the long-awaited vision of the “hurtig ruten”, ‘the fast route’.

First photo of DS Vesterålen - a sailing ship in a calm harbour

Et ikon blev født

2. juli 1893 begyndte dampskibet DS Vesteraalen jomfrurejsen for “den hurtige rute”. Fra Trondheim anløb hun ni havne og ankom til Hammerfest tre dage senere, hele 45 minutter før tidsplanen.

På hele kysten var det en betydningsfuld begivenhed for familier, der viftede med flag for at byde skibet velkommen. Præstationen indvarslede en markant omvæltning i kommunikationen, da det nu kun tog dage i stedet for uger for breve at nå frem, og da mennesker ikke længere var isolerede, men frit kunne bevæge sig langs kysten.

Den hurtige, pålidelige tjeneste

Den hurtige, pålidelige tjeneste understøttede fiskersamfundene, hvilket gjorde det muligt for de lokale virksomheder at ekspandere da deres fangst nu kunne sendes mod syd og eksporteres til hele verden. Revolutionen finansierede udviklingen af andre brancher, hvilket skabte velstand i hele landet.

Det tog ikke lang tid, før den hurtige, men sikre ugentlige tjeneste blev opgraderet til at være daglig. Ruten blev også forlænget til Bergen i syd og helt til Kirkenes i nord ved grænsen til Rusland. For hver milepæl blev der tilføjet nye skibe til flåden, og som man siger, så er resten historie.

ds_vesteralen_hgr_09719_1920-1

Hædret af nationen

With trak sig tilbage som kaptajn og blev administrerende direktør for virksomheden, hvilket han fortsatte med indtil 1909. Han blev hædret af nationen og blev slået til ridder af første klasse af Den Kongelige Norske Sankt Olavs Orden, der er “en belønning for fremragende tjeneste ydet til Norge og menneskeheden”.

Vi er stolte af at kunne fortsætte vores grundlæggeres pionerånd. Hans arv lever videre hos os - stærk og engageret som aldrig før.