Traditional red fishing cottages, called "Rorbu", in the town of Svolvær, Norway

Vilkår og betingelser for loyalitetsprogrammet

Vilkår og betingelser fra den 7. november 2023

1. Medlemskab til 1893 Ambassador-programmet

1.1 Medlemskab af Hurtigrutens 1893 Ambassador-program er en aftale mellem Hurtigruten Global Sales AS og det individuelle medlem ("ambassadøren"). Medlemskab af loyalitetsprogrammet opnås ved at oprette en personlig profil og give samtykke. Samtykket omfatter Hurtigrutens generelle vilkår for beskyttelse af personlige oplysninger og de specifikke medlemsbetingelser for 1893 Ambassador-programmet.

1.2 Medlemskabet er individuelt. Hver ambassadør får sit eget personlige medlemsnummer. Det er ikke tilladt for en person at have mere end én ambassadørprofil. Medlemskabet registreres i ambassadørens fulde navn sammen med ambassadørens personlige e-mailadresse. Minimumsalderen for medlemskab er 18 år. Det er kun fysiske personer, der kan blive ambassadører. Det er ikke tilladt at bruge medlemskabet til kommercielle formål.

1.3 Det er gratis at tilmelde sig 1893 Ambassador-programmet for niveau 1-medlemskab. Medlemskab på et højere niveau og nogle eksisterende og fremtidige ambassadørfordele kan kræve køb af Hurtigrutens produkter og tjenester eller kan kun opnås gennem sådanne køb.

1.4 Hurtigruten sigter mod løbende at udvide omfanget af ambassadørfordele og vil regelmæssigt lancere nye fordele samt udvikle og ændre eksisterende fordele og programmet som helhed. Nogle fordele vil også være tidsbegrænsede, og andre kan fjernes efter Hurtigrutens skøn uden forudgående varsel eller kompensation.

1.5 Eventuelle rabatter på Hurtigrutens rejser, udflugter og andre rejsearrangementer afhænger af tilgængelighed og gælder kun for fremtidige bestillinger. Hurtigrutens standardvilkår og -betingelser for sådanne bestillinger gælder – f.eks. afbestilling, betalingsbetingelser og ændringer i bestillingen eller rejseplanen. Visse fordele om bord kan tilbydes afhængigt af tilgængelighed og driftsrestriktioner – blandt andet overholdelse af lokal lovgivning. Der vil ikke blive givet nogen tilsvarende kontant tilbagebetaling, kredit eller alternativ fordel eller kompensation for produkter eller tjenester, der ikke er tilgængelige, og som der ikke er betalt særskilt for.

1.6 Gennem 1893 Ambassador-programmet kan ambassadører få rabatter og tilbud fra Hurtigrutens programpartnere. Enhver levering af produkter eller tjenester fra sådanne partnere er et kontraktmæssigt arrangement mellem ambassadøren og programpartneren. Hurtigruten er ikke part i et sådant leveringsarrangement og er ikke ansvarlig for og påtager sig intet ansvar for dets udførelse – herunder eventuelle fejl eller udeladelser i de produkter eller tjenester, der er købt fra programpartnere. Hurtigruten beder dog om, at ambassadører, der oplever problemer med partnerne, informerer Hurtigruten om dette.

1.7 Kun registrerede ambassadører har ret til at bruge medlemskabet. Medlemskabet og de tilknyttede fordele er personlige og kan ikke videregives. 1893 Ambassador-fordelene gælder kun for den person, der er angivet som medlem, medmindre andet er angivet.

1.8 Ambassadører kan til enhver tid opsige deres medlemskab. Denne opsigelse sker elektronisk via en separat opsigelsesformular eller ved at trække deres samtykke tilbage, jf. punkt 1.1 og 2. Der vil ikke blive givet nogen tilsvarende kontant tilbagebetaling, kredit eller kompensation i forbindelse med et sådant opsagt medlemskab for tab af fordele under programmet, uanset om de er optjent eller ej. Tidligere ambassadører kan efterfølgende tilmelde sig programmet igen i henhold til dets betingelser, men der vil ikke blive taget hensyn til eller givet kredit i forhold til tidligere medlemskab af programmet – herunder eventuelle tidligere niveaukriterier eller tidligere rejseopholdskvalificeringer. Deres medlemskab vil blive nulstillet til programmets laveste startniveau, og eventuelle tidligere fordele eller rettigheder vil ikke gælde.

1.9 Hurtigruten forbeholder sig ret til at godkende, afvise, suspendere eller opsige medlemskab til enhver tid, af enhver grund eller uden specifik grund, efter eget skøn. Der vil ikke blive givet nogen tilsvarende kontant tilbagebetaling, kredit eller kompensation i forbindelse med et sådant suspenderet eller opsagt medlemskab for tab af fordele under programmet, uanset om de er optjent eller ej.

1.10 Uden at det berører ovenstående bestemmelse, giver enhver overtrædelse af disse vilkår og betingelser for medlemskab, misbrug af medlemskabet eller udelukkelse fra at rejse med Hurtigruten Hurtigruten ret til at opsige ambassadørens medlemskab med øjeblikkelig virkning. Et sådant suspenderet eller opsagt medlemskab kan medføre tab af fordele under programmet, uanset om de er optjent eller ej.

1.11 Ambassadører kan gå fra niveau 1 til niveau 2, når de opfylder kriterierne for niveau 2-medlemskab. Dette er i øjeblikket en rejse med mindst tre sammenhængende overnatninger med Hurtigruten i en kahyt. Hurtigruten kan fra tid til anden ændre kriterierne for niveaumedlemskab og niveauvedligeholdelse. Ambassadører vil automatisk blive opgraderet til niveau 2 inden for 48 timer efter landgang på en fremtidig kvalificerende rejse. Ambassadører med en fremtidig bestilling skal kontakte Hurtigrutens kundeservicecenter for at føje deres medlemsnummer til deres bestilling. Hvis et medlemsnummer ikke oplyses på bestillingstidspunktet eller før rejsen, kan en ambassadør gøre krav på en niveau 2-opgradering i op til seks måneder fra landgangsdatoen for den kvalificerende rejse.

1.12 Hurtigruten kan til enhver tid efter eget skøn øge eller reducere antallet af ambassadørniveauer og/eller ændre organisationen, strukturen, navnet og de fordele, der er gældende for sådanne niveauer. 

1.13 Med forbehold for punkt 1.14 nedenfor gælder ambassadørfordele og -tilbud på niveau 1 fra tidspunktet for registrering af medlemskab, og ambassadørfordele og -tilbud på niveau 2 gælder fra tidspunktet for opgradering.

1.14 Ingen ambassadørfordele eller tilbud kan kræves med tilbagevirkende kraft ved at gøre krav på en fordel, som en ambassadør var berettiget til, men som ikke blev krævet på det tidspunkt, selv om man var berettiget til at gøre det (uanset om rejsen har fundet sted eller ej). Eventuelle fordele eller tilbud i forbindelse med Hurtigruten-bestillinger (herunder rabatter på rejser og udflugter eller faciliteter og fordele om bord) gælder kun, hvis medlemskabet er meddelt Hurtigruten på tidspunktet for bestillingen og som gældende for det relevante ambassadørniveau på tidspunktet for bestillingen (uanset om rejsen har fundet sted eller ej).

2. Beskyttelse af personlige oplysninger

Medlemskab kan kun indgås, hvis der gives samtykke til elektronisk og skriftlig markedsføring, og det kræver, at ambassadøren oplyser navn, adresse, e-mailadresse og andre obligatoriske personoplysninger på registreringstidspunktet. Ambassadøren accepterer, at Hurtigruten registrerer personlige oplysninger og bruger dem til at administrere sin egen medlemsdatabase og til kommunikationsformål. Hurtigruten deler ikke personlige data med nogen tredjepart. For at kunne sende Hurtigruten-kampagner til sine ambassadører deler Hurtigruten kundedata med postvirksomheder. Disse virksomheder har ikke lov til at dele personlige data med andre.

2.1 Hurtigruten er dataansvarlig for ambassadørernes personoplysninger. Politikken for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan Hurtigruten indsamler, bruger og præsenterer personlige data.

Politikken for beskyttelse af personlige oplysninger indeholder de fulde detaljer om, hvordan vi behandler personlige oplysninger.

2.2 Vi bruger reklamenetværk som Google, Facebook, Instagram og X. Dine kontaktoplysninger og andre relevante data, som vi har registreret om dig, kan blive videregivet til disse tjenesteudbydere. Vi bruger denne type tjenesteudbydere til at vise dig eksklusive, skræddersyede og relevante reklamer, tilbud og anbefalinger og til at foretage analyser og udvikle vores tjenester.

2.3 Ved at tilmelde sig giver ambassadørerne samtykke til regelmæssigt at modtage oplysninger om deres aktuelle medlemskabsstatus, nye programtilbud, ambassadørfordele og tilbud fra Hurtigruten og vores partnere. Dette samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage, men det vil annullere medlemskabet af 1893 Ambassador-programmet.

3. Generelle vilkår og betingelser

3.1 Medlemskab af 1893 Ambassador-programmet og dets fordele tilbydes efter Hurtigruten Global Sales AS' eget skøn, og vi forbeholder os ret til at ændre eller annullere programmet eller dele af det til enhver tid.

3.2 Hurtigruten forbeholder sig også ret til at ændre eksisterende vilkår og betingelser til enhver tid. Vilkår og betingelser vil fremgå af Hurtigrutens hjemmeside, der opdateres fra tid til anden. Hvis ambassadøren ikke ønsker at acceptere eventuelle reviderede vilkår og betingelser, kan ambassadøren afmelde sig programmet. En ambassadørs fortsatte deltagelse i programmet (herunder adgang til eller opnåelse af eventuelle fordele under programmet) efter offentliggørelsen af reviderede vilkår og betingelser, indikerer accept af ændringerne.

3.3 Hurtigruten har ret til at overføre medlemskabet og/eller duplikere medlemskabet og overføre hvert dubletmedlemskab (i hvert tilfælde med de tilknyttede rettigheder og forpligtelser for et sådant medlemskab eller dubletmedlemskab i henhold til vilkårene i denne aftale) til et andet selskab i Hurtigruten-koncernen eller et tidligere koncernselskab, der er udspaltet, overført eller børsnoteret efter en relevant virksomhedsbegivenhed, forudsat at en sådan erhverver fortsat driver et Hurtigruten-brand som Hurtigruten Expeditions eller Hurtigruten Den norske Kystrute (som sådanne brands kan hedde fra tid til anden). Det kan f.eks. ske som en del af en omstruktureringsproces og resultere i, at sådanne brands udvikler separate og særskilte loyalitetsprogrammer til deres respektive duplikerede medlemskaber. Vilkårene for sådanne loyalitetsprogrammer kan efter hvert relevant brands skøn tillade, at visse fordele honoreres mellem hvert loyalitetsprogram.

3.4 Hurtigruten er ikke ansvarlig for personlige data, som ambassadøren selv deler med eller giver til en tredjepart, herunder Hurtigrutens partnere, der leverer produkter og tjenester direkte til ambassadører under dette program.

3.5 Det er ambassadørens ansvar at behandle sine log-in-oplysninger – såsom brugernavn og adgangskode – fortroligt. Ambassadøren er ansvarlig for ikke at videregive sådanne oplysninger til tredjeparter. Alle transaktioner, der udføres ved hjælp af ambassadørens log-in-oplysninger, anses for at være godkendt af ambassadøren. Hurtigruten påtager sig ikke ansvaret for transaktioner, der gennemføres ved misbrug af eller uautoriseret adgang til ambassadørens log-in-oplysninger. I tilfælde af mistanke om eller faktisk misbrug skal ambassadøren selv kontakte Hurtigruten så hurtigt som muligt for at stoppe eller forhindre misbrug.

3.6 Eventuelle spørgsmål om 1893 Ambassador-programmet skal sendes til [email protected]

3.7 Hurtigruten leverer 1893 Ambassador-programmet, "som det er" og i samarbejde med tredjepartsprogrampartnere, der leverer produkter og tjenester under et direkte kontraktforhold med ambassadørerne, og derfor fraskriver vi os udtrykkeligt alle garantier af enhver art, hvad enten de er udtrykkelige eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, design, nøjagtighed, formåen, tilstrækkelighed, kapacitet, fuldstændighed eller tilgængelighed af sådanne produkter og tjenester i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov.

3.8 Intet i disse vilkår og betingelser er beregnet til eller skal fortolkes som at skabe eller etablere noget agentur-, partnerskabs- eller fællesforetagendeforhold mellem Hurtigruten Global Sales A/S (og ethvert andet selskab i Hurtigruten-koncernen) og programpartnerne.

3.9 Disse vilkår og betingelser og enhver tvist eller krav, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med dem eller deres indhold, er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med norsk lov. Ambassadørerne accepterer, at værnetinget for alle tvister skal være byretten i Oslo (på norsk: Oslo Tingrett).

Vilkår og betingelser indtil den 6. november 2023

1. Medlemskab til 1893 Ambassador-programmet

1.1 Medlemskab til Hurtigrutens loyalitetsprogram «1893 Ambassador» oprettes mellem Hurtigruten Global Sales AS og det individuelle medlem «medlemmet». Medlemskab af loyalitetsprogrammet oprettes ved at registrere en profil og afgive samtykke. Samtykke omfatter Hurtigrutens generelle vilkår for beskyttelse af personlige oplysninger og de specifikke vilkår knyttet til medlemskab af 1893 Ambassador-programmet.

Medlemskabet er personligt. Det er kun det registrerede medlem, som er berettiget til at benytte sig af medlemskabet. Der er en aldersgrænse på 18 år for medlemskab.

1.2 Hvert medlem får sit eget personlige medlemsnummer. Kun fysiske personer kan blive medlemmer. Det er ikke tilladt for en person at have mere end én medlemsprofil. Medlemskabet er registreret i medlemmets fulde navn, med den e-mailadresse, som medlemmet har opgivet. Brug af medlemskab til kommercielle formål er ikke tilladt.

1.3 Det koster ingenting at melde sig ind i 1893 Ambassador-programmet. Enkelte eksisterende og fremtidige medlemsfordele kan kræve køb af Hurtigrutens produkter og tjenester eller kun realiseres gennem sådanne køb.

1.4 Hurtigruten AS arbejder for kontinuerligt at udvide omfanget af medlemsfordele og vil stadig kunne lancere nye samt udvikle og ændre eksisterende fordele. Enkelte fordele vil også være af tidsbegrænset karakter, og andre vil kunne fjernes af forskellige årsager.

En oversigt over tilgængelige medlemsfordele og tilbud med tilknyttede betingelser vil være tilgængelig her.

1.5 Gennem 1893 Ambassador-programmet kan medlemmerne få rabatter og tilbud hos Hurtigrutens samarbejdspartnere. Hurtigruten AS er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler ved produkter eller tjenester, som købes af samarbejdspartnerne. Hurtigruten beder imidlertid om, at medlemmer, som oplever problemer med samarbejdspartnere, informerer Hurtigruten AS.

1.6 Medlemskabet og de tilhørende fordele kan ikke overføres. 1893 Ambassador-fordele gælder kun de personer, som står opført som medlem, hvis ikke andet er oplyst.

1.7 Som medlem kan du når som helst vælge at afslutte dit medlemskab. Afmelding sker elektronisk på et eget registreringsskema

1.8 Hurtigruten forbeholder sig retten til at godkende, afvise eller ophæve medlemskabet når som helst, af enhver eller ingen grund, efter eget skøn.

1.9 Brud på disse medlemsvilkår, eller misbrug af medlemskabet, giver Hurtigruten AS ret til at opsige medlemmets medlemskab med umiddelbar virkning.

2. Beskyttelse af personoplysninger

Medlemskab kan kun indgås, hvis der afgives samtykke til elektronisk markedsføring. og forudsætter, at medlemmet opgiver navn, adresse og andre påkrævede persondata ved registrering. Medlemmet accepterer, at Hurtigruten registrerer personlige oplysninger og bruger dem til at styre deres egen database af medlemmer, og til kommunikationsformål. Hurtigruten vil som hovedregel ikke dele data med tredjeparter. For at kunne sende Hurtigruten-kampagner ud til medlemmer, deler Hurtigruten kundedata med postordrefirmaer. Disse firmaer har ikke lov til at dele persondata med andre.

2.1 Hurtigruten AS er dataansvarlig for medlemmernes personoplysninger. Databeskyttelseserklæringen forklarer, hvordan Hurtigruten indsamler, bruger og præsenterer personoplysninger.

Se privatlivspolitik for mere information om vores håndtering af personoplysninger.

2.2 Vi bruger annoncenetværk som Google, Facebook, Intagram og Twitter. Dine kontaktoplysninger og andre relevante data, som vi har registreret om dig, vil kunne blive udleveret til disse tjenesteudbydere. Vi bruger denne type tjenesteudbydere til at give dig eksklusive, tilpassede og relevant reklamer, tilbud og anbefalinger og for at udføre analyser samt udvikle vores tjenester.

2.3 Medlemmer samtykker ved indgåelse af medlemskab til jævnligt at modtage information om deres gældende medlemsstatus, programnyheder, medlemsfordele og tilbud fra Hurtigruten AS og vores partnere. Samtykket kan når som helst trækkes tilbage, men vil da medføre en udmeldelse af 1893 Ambassador-programmet.

3. Generelle betingelser

3.1 Hurtigruten forbeholder ser retten til når som helst at ændre eller afvikle programmet eller dele af det.

3.2 Hurtigruten forbeholder sig endvidere retten til når som helst at ændre eksisterende vilkår og betingelser. Vilkårene skal være tilgængelige på Hurtigrutens hjemmesider. Ved væsentlige ændringer vil medlemmerne blive informeret. Hvis medlemmet ikke vil acceptere ændringerne, kan medlemmet melde sig ud af programmet.

3.3 Hurtigruten har ret til at overføre medlemskabet med tilhørende rettigheder og forpligtelser til et andet selskab inden for Hurtigruten-koncernen. Dette kan for eksempel ske i forbindelse med en omorganisering.

3.4 Hurtigruten har ikke et ansvar for persondata, som medlemmet selv deler med eller opgiver til tredjeparter.

3.5 Det er medlemmets ansvar at behandle login-oplysninger, som brugernavn og adgangskode, fortroligt. Medlemmet er selv ansvarlig for ikke at opgive sådanne oplysninger til tredjeparter. Eventuelle transaktioner, der er gennemført med medlemmets login-oplysninger, anses for at være godkendt af medlemmet. Hurtigruten påtager sig ikke ansvaret for eventuelle transaktioner ved misbrug eller uautoriseret adgang til medlemmets login-oplysninger. Ved mistanke om eller ved misbrug skal medlemmet selv tage kontakt til Hurtigruten så hurtigt som muligt for at standse eller forhindre eventuelt misbrug.

3.6 Spørgsmål angående 1893 Ambassador-programmet rettes til [email protected].