Mere sikker, stadig sammen

Vi har indført foranstaltninger på alle Hurtigrutens ekspeditionsskibe for at reducere risikoen for COVID-19.

Health & Safety

Covid-19 Requirements Update

For voyages departing on or after:

- 15th May 2023 on MS Nordstjernen

- 23rd June 2023 on Otto Sverdrup

- 29th June 2023 on Maud & Fridtjof Nansen

- 2nd July 2023 Spitsbergen

- 3rd July 2023 Fram and Roald Amundsen

Except for voyages to Antarctica, Northwest Passage, and West Africa voyages departing from or returning to Dakar, Covid-19 vaccination will no longer be mandatory for guests travelling on Hurtigruten Expedition ships*.

Prior to these dates, we require all guests over the age of 12 to have completed the primary series of WHO-approved Covid-19 vaccination.  For more information on Hurtigruten’s current vaccine and testing policy and to see if your destination has vaccination and testing requirements, please visit our health & safety page and the Smartvel country requirement tool.

*There will still be some voyages that will require Covid-19 vaccination. See below:

Remaining Covid-19 vaccination requirements for Antarctica, Northwest Passage, and West Africa voyages departing from or returning to Dakar.

Guests 12 years and over on all Antarctica, Northwest Passage, and West Africa voyages departing from or returning to Dakar will still be required to have completed the primary series of WHO-approved Covid-19 vaccination for voyages departing through the end of March 2024.

While Covid-19 vaccinations will no longer be required for most Hurtigruten Expedition voyages, we still highly recommend that all guests travelling on our ships are fully vaccinated with Covid-19 vaccinations and boosters if eligible.

During your voyage it is your responsibility to meet all entry requirements for countries you visit at the time of sailing. If you are travelling to join the ship in another country or disembark in another country, please be aware that the entry requirements to travel by land or air may differ from the requirements to embark the ship.

Please note the following national requirements:  

Non U.S citizens 18 years and over travelling to the U.S. by air are required to show proof of being fully vaccinated against Covid-19. These U.S. entry requirements are separate from our cruise protocols.

All persons entering Guinea Bissau must be either fully vaccinated or take a PCR test prior to entry according to local regulations. According to Hurtigruten Expedition’s policies, all guests must be fully vaccinated on West Africa voyages.

Please check the government website of the country you are travelling to, to ensure you are aware of the most up-to-date country requirements.  We can’t accept responsibility if you are denied entry to a country because you don’t meet its entry requirements.

Please note that the Covid-19 requirements are subject to change.

Opdatering af Covid-19-vaccinationskrav

For rejser med afgang på følgende datoer og derefter:

- 15. maj 2023 med M/S Nordstjernen

- 23. juni 2023 med Otto Sverdrup

- 29. juni 2023 med Maud og Fridtjof Nansen

- 2. juli 2023 med Spitsbergen

- 3. juli 2023 med Fram og Roald Amundsen

Med undtagelse af rejser til Antarktis, Nordvestpassagen og rejser til Vestafrika med afgang fra eller hjemkomst til Dakar vil Covid-19-vaccination ikke længere være obligatorisk for rejsende på Hurtigruten Expedition-skibe.*

Før disse datoer kræver vi, at alle rejsende over 12 år har gennemført den primære serie af WHO-godkendte Covid-19-vaccinationer.  Du kan få flere oplysninger om Hurtigrutens aktuelle politik for vaccination og testning og se, om din destination har krav om vaccination og testning på vores side om sundhed og sikkerhedog i værktøjet Smartvel for landespecifikke krav.

*Der vil stadig være nogle rejser, der kræver Covid-19-vaccination. Se mere:

Resterende Covid-19-vaccinationskrav for rejser til Antarktis, Nordvestpassagen og rejser til Vestafrika med afgang fra eller hjemkomst til Dakar.

Rejsende på 12 år og derover på alle rejser til Antarktis, Nordvestpassagen og Vestafrika, der afgår fra eller vender tilbage til Dakar, skal stadig have gennemført den WHO-godkendte primære Covid-19-vaccinationsserie for rejser med afgang før udgangen af marts 2024.

Selv om Covid-19-vaccinationer ikke længere er obligatorisk på de fleste Hurtigruten Expedition-rejser, anbefaler vi stadig kraftigt, at alle gæster, der rejser med vores skibe, er fuldt vaccinerede med Covid-19-vaccinationer og boostere, hvis det er muligt.

Under din rejse er det dit ansvar at opfylde alle indrejsekrav for de lande, du besøger på tidspunktet for sejladsen. Hvis du rejser for at slutte dig til skibet i et andet land eller går fra borde i et andet land, skal du være opmærksom på, at indrejsekravene for at rejse ad land- eller luftvejen kan afvige fra kravene for at gå ombord på skibet.

Bemærk følgende nationale krav:  

Ikke-amerikanske statsborgere på 18 år og derover, der rejser til USA med fly, skal fremvise bevis for at være fuldt vaccineret mod Covid-19. Disse indrejsekrav for USA er separate fra vores krydstogtsprotokoller

Alle, der rejser ind i Guinea-Bissau, skal enten være fuldt vaccinerede eller tage en PCR-test før indrejse i henhold til de lokale bestemmelser. I henhold til Hurtigruten Expeditions politik skal alle gæster være fuldt vaccinerede på rejser i Vestafrika.

Tjek myndighedernes websted for det land, du rejser til, så du er opmærksom på de mest opdaterede krav i det pågældende land.  Vi kan ikke påtage os ansvaret, hvis du bliver nægtet indrejse i et land, fordi du ikke opfylder landets indrejsekrav.

Bemærk, at Covid-19-kravene kan ændres.

q2 exp 2500x764 b2c landingpage 2

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag tilbud, spændende nyheder og inspiration direkte i indbakken.